Με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αννίτα Δημητρίου, συναντήθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο.
Κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκαν οι άριστες σχέσεις των Νομοθετικών Σωμάτων Ελλάδος και Κύπρου και η προοπτική της περαιτέρω εμβάθυνσής τους και σε διοικητικό επίπεδο.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων και η Γενική Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τασούλα Ιερωνυμίδου, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη διοικητική συνεργασία των δύο Κοινοβουλίων.
Ακολούθησε συζήτηση για μελλοντικές συνέργειες της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και της Βουλής των Ελλήνων, ενώ υπήρξε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δύο Σώματα και ο κοινοβουλευτικός θεσμός γενικότερα.
Τη συνάντηση απασχόλησαν οι διαδικασίες και πρακτικές που ακολουθούνται από τα δυο Σώματα, τόσο κατά την παραγωγή του νομοθετικού έργου, όσο και κατά την άσκηση κοινοβουλευτικής διπλωματίας. Τέλος, έγινε συζήτηση σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας και της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη στα κοινά.
Τον κ. Μυλωνάκη συνοδεύει επταμελής αντιπροσωπεία υπηρεσιακών στελεχών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.