Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό του, προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Πάου, την 18 Ιουνίου, ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ και ΩΡΑ 9:00 π.μ.

Επίσης παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου, για την άμεση τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής τους, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων και την τακτοποίηση των υποχρεώσεων του Συλλόγου μας.
Η συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 10 € και μπορεί να καταβληθεί στα μέλη του Συλλόγου

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

phgh Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

bbb7f82e4408634db4df959a7b03cd19