Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παρ.7. του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 (τα μέλη της Επιτροπής υποχρεούνται έως τη Δευτέρα 25-4-2024 και ώρα 13.00 να δηλώσουν στο email: dioikitiko@kalavrita.gr τον τρόπο με το οποίο θέλουν να συμμετέχουν), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α’), και του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23.

1. Περί σύνταξης της εισηγητικής έκθεσης Α’ Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024.

2. Περί έγκρισης μελέτης με τίτλο «Δράσεις Πολιτικής Προστασίας Δήμου», προϋπολογισμού 100.000€, αποτελούμενη από το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» και το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», με σκοπό την υποβολή αυτής σε πρόσκληση Πολιτικής Προστασίας.

3. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ. Δάφνης».

4. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια ενός (1) οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».

5. Περί υποβολής αιτήματος του Δήμου Καλαβρύτων για την πρόσληψη προσωπικού μέσω του επιχορηγούμενου προγράμματος της ΔΥΠΑ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

6. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για την κάλυψη δράσεων πυρασφάλειας, διάρκειας πέντε (5) μηνών.

7. Περί προγραμματισμού – υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στην υπηρεσία καθαριότητας, έτους 2024.

8. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για τη στελέχωση του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», μέσω του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

9. Περί ψήφισης και εξειδίκευσης πιστώσεων για την μεταφορά – επιστροφή των παραδοσιακών φορεσιών των μαθητών που συμμετείχαν στην μαθητική παρέλαση της Αθήνα, από Καλάβρυτα σε Αθήνα.

10. Περί ψήφισης και εξειδίκευσης πιστώσεων, στα πλαίσια του 44ου Πανελλήνιου Περάσματος του Φαραγγιού του Βουραϊκού στις 11 και 12 Μαΐου 2024.

11. Περί ψήφισης και εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου της Δημοτικής Κοινότητας Πάου Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.

12. Περί της από 16/10/2023 αίτησης του Συλλόγου Καλαβρυτινών Πειραιά «Η Αγία Λαύρα» και της αριθ. 6/7-11-2023 σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κερτέζης, για κατασκευή και ανέγερση Ανδριάντα του αγωνιστή του 1821 Αναγνώστη Στριφτόμπολα στην πλατεία όπου σήμερα είναι η προτομή του.

13. Περί ορισμού δικηγόρου για την άσκηση έφεσης του Δήμου Καλαβρύτων κατά του Παναγιώτη Καζαζάκη του Ανδρέα και της Δέσποινας, κατοίκου Αγίου Νικολάου Χαλκίδας, οδός Δ.Σελεμή και κατά της υπ΄αριθμό 28/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαβρύτων.

14. Περί ορισμού δικηγόρου για την αντίκρουση στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών(2ο τμήμα), στη δικάσιμο της 16 Μαΐου 2024 (με αριθμό πινακίου 11) ή σε οιαδήποτε μετ΄ αναβολή δικάσιμο ή δικάσιμο έπειτα από ματαίωση, της από 7-4-2023 ( με αριθμ. προσφυγής: ΑΓ 159/ 7-4-2023, με αριθμ. κλήσεως ΚΛ284/14-3-2024 και κωδικό WEB:71344064) αγωγής : 1. Του Κωνσταντίνου Αγαπητού του Χαριλάου και της Δέσποινας, κατοίκου Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας (θέση Κόψια Λιοντάρι), με Α.Φ.Μ. 041863111, 2. Της Ουρανίας Αγαπητού του Χαριλάου και της Δέσποινας, κατοίκου Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας (θέση Κόψια Λιοντάρι), με Α.Φ.Μ. 139189204, 3. Του Ιωάννη Αγαπητού του Κωνσταντίνου και της Ουρανίας, κατοίκου Καματερού Αττικής, οδός Θεσσαλίας αρ. 20 με Α.Φ.Μ. 131560027, 4. Του Αλεξάνδρου Αγαπητού του Κωνσταντίνου και της Ουρανίας, κατοίκου Αμπελοκήπων Αττικής, οδός Κουτσικάρι αρ. 29 – 31 με Α.Φ.Μ. 153634634, 5. Της Αικατερίνης Παντελιού του Γεωργίου, κατοίκου Περιστερίου, οδός Ξενοκράτους αρ. 20 με Α.Φ.Μ. 0040270645, και εναντίον του Δήμου Καλαβρύτων(και εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου και του Υπουργείου Αθλητισμού και του Τουρισμού), ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (Τμήμα Τριμελές).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Αθανάσιος Παπαδόπουλος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ