Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, που θα πραγματοποιηθεί στη Βιβλιοθήκη του σχολικού συγκροτήματος «Ευσέβιος Κηπουργός» στις 25 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ενημέρωση του Δ.Σ. επί διαφόρων τρεχόντων  θεμάτων του Δ.Μ.Κ.Ο
  2. Περί του Προσωπικού.
  3. Περί του υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕΕ/ΔΠΑΝΣΜ/85187/7091/1145/06-04-2016 του ΥΠ.ΠΟ για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στον περίβολο του ΔΜΚΟ.
  4. Περί της επανέκδοσης του DVD με τον τίτλο «Το χρονικό του Ολοκαυτώματος»
  5. Περί της συντήρησης των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΔΜΚΟ.
  6. Περί έγκρισης δαπανών
  7. Διάφορα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Χρίστος Φωτεινόπουλος

Τακτικά Μέλη

Χαλμούκης Θεόδωρος Αντιπρόεδρος

Καρύδη Μαρία

Παναγόπουλος Θεοδόσης

Σαρδελιάνος Φίλιππος

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Σπανός Βασίλειος

Μπίρμπας Αλέξιος

Χάμψα Ελένη

Παπαναγιώτου Ευτυχία

Παπαγεωργίου Θεοφάνης

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  • κ. Δήμαρχο Καλαβρύτων, παρακαλούμενο να παραστεί στη συνεδρίαση.