Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 15.00. Το Σώμα θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, στην Πάτρα), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr).
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω livestreaming από το σύνδεσμο: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-16202
-Σε άλλο αρχείο επισυνάπτεται η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), στις 24 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 15/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε» κ. Φεσσιάν Γεράσιμου, σχετικά με την εγκατάσταση Βιομηχανίας Διαχείρισης καύσης επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 16/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Διαμαντόπουλου Κων/νου, σχετικά με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην απομάκρυνση των δεμάτων στερεών αποβλήτων από την περιοχή «Ποτόκι» του Δήμου Πύργου.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 17/2024 Επερώτησης της Περιφερειακής Συμβούλου της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΊΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» κας Παναγογιαννοπούλου Χριστίνας, σχετικά με το έργο: «Μονάδα κομποστοποίησης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, μονάδα αξιοποίησης επικινδύνων και μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων για την παραγωγή εναλλακτικού στερεού καυσίμου, στερεοποίηση – σταθεροποίηση, βιοεξυγίανση, ανάκτηση διαλυτών – αντιψυκτικών & λοιπών οργανικών ουσιών, καθαρισμού μολυσμένων συσκευασιών, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών».
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 18/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Διαμαντόπουλου Κων/νου, σχετικά με την αξιοποίηση του Καϊάφα και τον ρόλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Σελίδα 1 από

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 19/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Διαμαντόπουλου Κων/νου, σχετικά με το αεροδρόμιο του Αράξου και την τουριστική ανάπτυξη της Ηλείας.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 20/2024 Επερώτησης 

1. του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα –  Ενωμένοι Μπορούμε» κ. Καπλάνη Διονυσίου και 

2. του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε» κ. Τσαγρή Αντωνίου, 

σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων στήριξης των παραγωγών.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 21/2024 Επερώτησης του Επικεφαλής της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Καρπέτα Κων/νου, σχετικά με την αναβάθμιση και αποκατάσταση βλαβών των φωτεινών σηματοδοτών στην Πάτρα.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 22/2024 Επερώτησης της Περιφερειακής Συμβούλου της παράταξης «ΝΕΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενωμένοι μπορούμε» κας Μπούση Μαρίας, σχετικά με το έργο «Παράκαμψη οικισμού Εμπεσού και νέα γέφυρα».
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 23/2024 Επερώτησης του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε» κ. Καπλάνη Διονυσίου, σχετικά με την αποκατάσταση επίσκεψης αγροτικού ιατρού στην κοινότητα Γούμερο Ηλείας.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 24/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Αυγέρη Σάββα, σχετικά με τα έργα προσβασιμότητας στις Ιερές Μονές Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  Συζήτηση της υπ’ αριθ. 25/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Κοτρωνιά Νικολάου, σχετικά με την ετοιμότητα για τις δασικές πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα.
ΘΕΜΑ 1ο  Έγκριση Α’ τροποποίησης του προϋπολογισμού και της τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024. 

(σχ. η 426/2024 (ΑΔΑ: 6ΖΧ07Λ6-62Κ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)

(εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. κ. Μπονάνος Χαράλαμπος, 

Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας) 

Ειδικός Αγορητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρης Νικόλαος.

 

Σελίδα 2 από 5

ΘΕΜΑ 2ο  Ανάκληση της 151/2023 (ΑΔΑ: 9ΣΖΕ7Λ6-ΖΧΝ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί «Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας», σύμφωνα με την Πράξη 78/2024 του Ζ’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, 

Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. 

κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 3ο  Έγκριση ανάθεσης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αρ. 190 Ν.3852/2010) της υλοποίησης των υποέργων 2 και 3 της πράξης με τίτλο «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας», με προϋπολογισμό πράξης 8.400.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, 

Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. 

κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 4ο  Α) Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. 

Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή του.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. 

κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 5ο  Α) Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως αναπληρωτής του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Π.Δ.Ε.. 

Β) Ορισμός του Προέδρου και 4 μελών, με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση του 9-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Π.Δ.Ε..

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Π.Δ.Ε. κ. Φίλιας Ανδρέας)

ΘΕΜΑ 6ο  Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (Β’ 444/1999) για θέματα χορήγησης άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, οριοθέτησης διαύλων κ.λ.π., δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 7ο  Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2123/36/19-10-2001  (ΦΕΚ 1438/Β’/01) απόφασης του ΥΕΝ, για θέματα ανέλκυσης,

 

Σελίδα 3 από 5

απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 8ο  Επικύρωση Πρακτικού 6ης ειδικής συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας έτους 2024.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.  

Σελίδα μετάδοσης: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-16202

Ο Πρόεδρος 

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Χρήστος Παΐσιος