Για την εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και τη σύσταση – συγκρότηση  της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων συνεδριάζει τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 16.00, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. 

Η συνεδρίαση θα γίνει αποκλειστικά δια ζώσης, καθώς περιλαμβάνει μυστική ψηφοφορία, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32, ισόγειο), στην Πάτρα και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live streaming, μέσω του συνδέσμου:  https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-15514

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής) στις 15 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00,  σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο  Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.).
(εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 2ο  Σύσταση Επιτροπής του άρθρου 164 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, με την ονομασία «Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν.
(εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 3ο  Συγκρότηση της «Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας».
(εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

Σημείωση: Λόγω της προβλεπόμενης μυστικής ψηφοφορίας για το 1ο θέμα ΗΔ, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί αποκλειστικά διά ζώσης. 

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.  

Σελίδα μετάδοσης: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-15514

Ο Πρόεδρος 

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Χρήστος Παΐσιος