O εκδότης της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Θεόδωρος Λουλούδης αποχαιρετά το 2023 και υποδέχεται το 2024 με στόχους

To 2023 ήταν έτος εκλογών. Διπλές εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία να συζητήσουμε για το παρόν και το μέλλον της Πάτρας, του Νομού και της Περιφέρειάς μας. Ας το κάνουμε το 2024 με αφορμή τις εκλογές για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με τις οποίες συνδέεται ως υποψήφιος ο υπογράφων.

Ο νομός μας είναι ευλογημένος. Προσφέρει ικανοποιητική ποιότητα ζωής, καθαρό περιβάλλον, υποδομές υγείας και εκπαίδευσης, ταυτόχρονη παρουσία βουνού και θάλασσας, μετακινήσεις σε μικρό χρόνο, πολλές θέσεις μισθωτής εργασίας και ένα εκτεταμένο σύστημα βασικών υπηρεσιών συμπληρώνει τη θετική πλευρά.

Η αρνητική πλευρά είναι η ισχνή οικονομία και οι περιορισμένες επιδόσεις στον πολιτισμό, στα πάσης φύσεως επιτεύγματα στην καινοτομία, σε ό,τι σύγχρονο κινεί τον κόσμο. Είμαστε ένας νομός που δεν δίνει αρκετές ευκαιρίες στα παιδιά του, δεν τα κρατά στον τόπο. Μια κοινωνία συμβιβασμένη με το μέτριο (με εξαιρέσεις πάντα).

Ποιος ευθύνεται; Όλοι μας. Ο καθένας μας χωριστά. Αλλά δεν έχουμε όλοι το ίδιο μερίδιο ευθύνης. Κάποιοι έχουν μεγαλύτερο. Και αυτοί είναι οι πάσης φύσεως εκπρόσωποί μας: στη Βουλή, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους φορείς. Οσοι ζητούν και λαμβάνουν την εξουσία να μας εκπροσωπήσουν. Ευθύνονται και οι κυβερνήσεις των τελευταίων τριάντα ετών. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν η περιοχή κατέρρευσε και έκτοτε, καμία κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε σοβαρά με τη βασική «ασθένεια» του τόπου που είναι: η απουσία παραγωγής, ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και εξειδίκευσης.

Η περιοχή χρειάζεται ένα ειδικό σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης ως τμήμα του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας είναι ο πλέον κατάλληλος φορέας να ηγηθεί της δημιουργίας του. Η περιοχή έχει τα πλεονεκτήματα, τη γνώση, την υποδομή, το οικοσύστημα και το ανθρώπινο δυναμικό να στηρίξει αυτόν τον σχεδιασμό.

Τη βάση την έχουμε και είναι το κυβερνητικό σχέδιο με τίτλο «80+ έργα για την Πάτρα του 2030» που παρουσιάστηκε από τον πρωθυπουργό τον Νοέμβριο του 2022. «Σχέδιο» όμως που αποτελεί «θεωρητική τακτοποίηση» υπαρχόντων έργων, εθνικών και περιφερειακών, χωρίς στόχο και όραμα. Πρέπει να βελτιωθεί σε πολλά, όπως στην καλύτερη διασύνδεσή του με το ΕΣΠΑ της ΠΔΕ. Ομοίως στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, που αποτελεί ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και προοπτική της περιοχής. Βελτίωση χρειάζεται και η περιγραφή των «προοπτικών της περιοχής» που δεν μπορούν να «επιβάλλονται» από τα επάνω και να μοιάζουν γενικές αναφορές που ταιριάζουν λίγο πολύ σε κάθε μεγάλη περιφερειακή πόλη. Πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαλόγου με το τοπικό δυναμικό, το οποίο έχει ήδη επεξεργασμένες και συγκεκριμένες προτάσεις που θέλουν την περιοχή να βασίζεται στην οικονομία της γνώσης, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, με κυρίαρχες δραστηριότητες τη «διατροφή», τον «τουρισμό» και την «έρευνα – καινοτομία».

Εκείνο που μετρά περισσότερο είναι το σωστό «σχέδιο» και η δέσμευση όλων των παραγόντων της περιοχής στην υλοποίησή του. Δυστυχώς στην περιοχή δεν ξέρουμε τι θέλουμε και ο καθένας «τραβά τον δρόμο του». Η ανάπτυξη δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της ύπαρξης χρημάτων. Από το 1990 και μετά δεν μας έλειψαν τα χρήματα, αλλά καταφέραμε να υστερούμε σε όλους τους σημαντικούς δείκτες (ανεργία, ΑΕΠ, ποσοστό συμμετοχής στην απασχόληση κ.λπ.).

Στο κατώφλι της νέας χρονιάς, ας αναλογιστούμε όλες και όλοι τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας και τις οικογένειές μας.

Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλες και όλους.

*Ο Θεόδωρος Λουλούδης είναι επιχειρηματίας και εκδότης της εφημερίδας «Πελοπόννησος»

Πηγή: pelop.gr