Ο Δήμος Αιγιαλείας, στο πλαίσιο της συνεχούς επαφής με τους νέους της Αιγιάλειας και με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων και ιδεών που θα συμβάλουν στην βελτίωση της ζωής των δημοτών, απευθύνει πρόσκληση σε όλες τις νέες και όλους τους νέους από 15 έως 28 ετών που είναι δημότες Αιγιαλείας, να εγγραφούν στο υπό δημιουργία Μητρώο Νέων Δήμου Αιγιαλείας, ως πρώτο βήμα για τη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Αιγιαλείας. 

Η εκπροσώπηση της νέα γενιάς, η συμμετοχή, η συζήτηση, η διαβούλευση, η υποβολή προτάσεων, η συνεργασία, η συνεννόηση, είναι οι βασικές δημοκρατικές αρχές που θα χαρακτηρίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, το οποίο θα δίνει την ευκαιρία στον νεανικό πληθυσμό να εκφραστεί, να διατυπώσει και να συμμετέχει -συμβουλευτικά- με τις ιδέες και τις απόψεις του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Δήμου. Ταυτόχρονα, μέσα από αυτή την αμφίδρομη σχέση, ο Δήμος Αιγιαλείας προσβλέπει σε ένα ελεύθερο, ανοιχτό και δημοκρατικό όργανο συνεχούς και ουσιαστικού διαλόγου της Νεολαίας με τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές, που θα λειτουργεί από τους νέους που ζουν στην Αιγιάλεια και που ονειρεύονται ένα μέλλον καλύτερο, στο οποίο θα έχουν φωνή και άποψη.

Αν είσαι νέος-νέα, δημότης-δημότισσα Αιγιαλείας, ηλικίας από 15 έως 28 ετών και επιθυμείς να εγγραφείς στο Μητρώο Νέων και να συμμετέχεις σε αυτή την σπουδαία πρωτοβουλία, μπορείς να υποβάλεις αίτηση συμμετοχής έως 29 Φεβρουαρίου στο e-mail contact@aigialeia.gov.gr ή  να επικοινωνήσεις με τον βοηθό δημάρχου και υπεύθυνο για τη δράση κ. Χρήστο Τσερεντζούλια στο τηλέφωνο 26913-60648 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 9 π.μ. – 12 το μεσημέρι ή υποβάλοντας γραπτή αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου.