Ὁ Ὅμιλος τῶν κοινωφελῶν καὶ πνευματικῶν φορέων μας, ἀποτελουμένων ἐκ τῶν:
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
καὶ τοῦ Περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή»
εὔχεται:

Εὐλογημένα, χαρούμενα καὶ εἰρηνικὰ ἔτη πολλὰ διὰ τὰς ἁγίας ἡμέρας τοῦ δωδεκαημέρου,
διὰ κάθε παρερχομένη ἡμέρα, τόσον δι΄ἐσᾶς προσωπικῶς, ὅσον καὶ διὰ τοὺς ἀγαπητοὺς οἰκείους σας, φίλους σας καὶ συνεργάτες σας!!!

Συνημμένως μερικὰ ἐνημερωτικὰ πρὸς τοὺς φίλους μας διὰ τὶς δραστηρότητες μας, ὅσον ἀφορᾶ:

τὶς ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ, τὶς ὁποῖες οὐδ’ἐπὶ στιγμῇ ἐσταματήσαμε, ἀλλὰ σπεύδομε παντοῦ, καὶ ἐσχάτως εἰς τὶς πληγεῖσες ἀπὸ τὶς θεομηνίες περιοχὲς τῆς Πατρίδος μας,

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, ἀνεπιτρέπτως, διότι ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἁπλὰ θέματα ξεκινᾶν μεγάλα ὡς πρὸς τὴν διαφθορὰ τῆς κοινωνίας μας, τεκταινόμενα, τὰ ὁποῖα ὑπὸ τὸν μανδύα τῆς νομιμότητος προωθοῦν ὁλοταχῶς τὴν ἀδικία,

ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, μέσα ἀπὸ τοὺς προβληματισμοὺς σχεδὸν 400 ἐπιστημόνων διεθνοῦς κύρους,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ – ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ – μὲ ἕνα μεγάλης σημασίας περιεχόμενον ἄνω τῶν 400 σελίδων.
Λόγῳ πολλαπλῶν ἀπασχολήσεων καθυστερήσαμε καὶ τὴν κυκλοφορίαν τοῦ κοσμικοῦ ἑορτολογίου. Ἐντὸς τοῦ Ἰανουαρίου θὰ τὸ κυκλοφορήσωμε μὲ τὴν συμβολικὴ τιμὴ μέχρι καὶ 0,30 Εὐρὼ τὸ τεμάχιο!!!!!!!!!!

Παρακαλοῦμε εὐγενῶς ἐνημερώσατέ μας ποῖα θέλετε καὶ ἀπὸ πόσα.

Καὶ ἰδίως ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821

Λεπτομέριες εἰς τὰ Συνημμένα.

Ὅμως ἐμεῖς δὲν χάνουμε τὴν ἐλπίδα μας διότι δὲν τὴν στηρίζουμε σὲ ἀνθρώπινες δυνάμεις καὶ ἐξουσίες ποὺ ἔρχονται καὶ παρέρχονται, ἀλλὰ στὸν βράχο τῆς πίστεως ὅπως λέει καὶ τὸ σπουδαῖο ποίημα τοῦ Ἰωάννου Πολέμη
«Στην Πίστη πάνω, την Ελπίδα» Ιωάννης Πολέμης
Μη φοβηθείς το σπίτι που άνοιξε
Βαθιά στη γη τα θέμελά του
Κι ας έλθουν χίλιοι ανεμοστρόβιλοι
Και τη σκεπή του ας ρίξουν κάτου.
Μη φοβηθείς το δένδρο που άπλωσε
Τις ρίζες του βαθιά στο χώμα
Κι ας σπάσει την κορφή του ο άνεμος
Και τα πυκνά κλαδιά του ακόμα
Μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε
Στην πίστη επάνω την ελπίδα
Τον είδα στη ζωή να μάχεται
Μα πάντα ανίκητο τον είδα

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

https://www.fotgrammi.gr/επικαιρα/τάμα-του-έθνους-ανθρωπιστικές-βοήθει/

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ,,Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ,,
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

9.1.2024

Ὅλους τοὺς ἐξαιρέτους φίλους τοὺς πληροφοροῦμε καὶ πάλι ὅτι παραλλήλως μὲ τὶς ὑπόλοιπες δραστηριότητές μας, ἐξακολουθοῦμε νὰ ἀσχολούμεθα καὶ μὲ τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες.

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΝ
Μετὰ τὶς ἀποστολὲς πρὸς διάφορες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος, ἐνημερώνομε ὅτι ὑπάχουν πρὸς διάθεσιν κάποια χρήσιμα εἴδη. Ἐὰν ἐσεῖς προσωπικῶς ἤ γείτονές σας καὶ φίλοι σας ἔχετε ἀνάγκη ἀπὸ κάποιο ἀπὸ τὰ κατωτέρω εἴδη, παρακαλοῦμε ἐνημερῶστε μας διὰ νὰ συνεννοηθοῦμε πῶς θὰ γίνει ἡ παραλαβή τους.

Ρουχισμὸς μεταχειρισμένος ἠλεγμένος μὲ μεγάλη σχολαστικότητα, καθαρός. Τὸ τονίζομε αὐτό, διότι, δυστυχῶς, ὑπῆρξαν περιπτώσεις σὲ ἄλλες ἀποστολές – ὄχι τῶν ἰδικῶν μας φορέων – εἰς τοὺς πλημμυροπαθεῖς μεγάλης πόλεως τῆς Θετταλίας, νὰ τοὺς ἀποσταλοῦν ἐνδύματα μὲ ἀκατανόμαστες ἀκαθαρσίες, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ὑπεύθυνοι νὰ ἀποκλείσουν τὴν περαιτέρω παραλάβή ρουχισμοῦ ἀπὸ ὁποιονδήποτε…..

Καρέκλες Τραπεζαρίας ξύλινες ποὺ δύνανται να χρησιμοποιοῦνται καὶ διὰ Ναούς, Πνευματικὰ Κέντρα, Αἴθουσες Κατηχητικῶν κλπ.

Καναπέδες

Πολυθρόνες

Καρέκλες γραφείου πολὺ καλῆς ποιότητος καὶ καταστάσεως

Γραφεῖα

Ντουλάπια ξύλινα καὶ μεταλλικὰ γραφείου, πολὺ καλῆς ποιότητος καὶ καταστάσεως

Κρεββάτια

Συρταριέρες

Κομοδήνα

Σαλόνι
Τραπεζαρία με καρέκλες
Κλπ.
Τὰ αἰτήματά σας παρακαλοῦμε εἰς τὸ e mail μας fot_gram@otenet.gr

Πάντοτε εἰς τὴν διάθεσίν σας.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

https://www.fotgrammi.gr/ανθρωπιστικες-βοήθειες/διορθοδοξοσ-συνδεσμοσ-ο-αποστολοσ-πα-3/

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΟΝΤΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ ΕΠΙΖΗΜΙΑ
9.1.2024
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Α) ΚΑΛΑΝΤΑ
Εἶναι πολὺ θλιβερόν ἀκόμη καὶ ἀπὸ έκκλησιαστικοὺς σταθμοὺς νὰ ἐκπέμπωνται παλαιὰ ἑορταστικὰ τραγούδια (κάλαντα) ὅπου εἰς τὸ ὄνομα τῆς παραδόσεως ἐμποτίζουν τὴν σημερινὴ νεολαία μὲ θλιβερὲς καθοδηγήσεις ὡς παραδείγματος χάριν: «Φέρτε μας κρασὶ νὰ πιοῦμε…».
Ἀλλοίμονο ἄν οἱ νέοι μας ἀναμιγνύουν τὶς διάφορες ποιότητες οἴνου!!!!.
Αὐτὰ ἄδονται εἰς διάφορες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος.

 

Ἤ παραδείγματος χάριν:
«Kι ἄν ἔχεις κόρη ὄμορφη βάρτηνε στὸ ζιμπίλι
καὶ κρέμασέ την ἐψηλὰ νὰ μὴ στὴ φᾶν’ οἱ ψύλλοι.
Ἐμεῶς ἐδῶ δὲν ἤρταμε νὰ φᾶμε καὶ νὰ πιοῦμε,
μόν’ ἔχεις κόρη ὄμορφη κι ἤρταμε νὰ τὴ δοῦμε»,
Σήμερα ποὺ ἀκόμα καὶ οἱ νεαρὲς ἔφηβες, ἐὰν ἀντικρύσουν κάποιον εὐειδῆ (λίαν εὐπαρουσίαστον) νέο ἀπὸ τὴν κλειδαρότρυπα, ἐξέρχονται διὰ νὰ τοῦ ἀποσπάσουν κάποιο στοιχεῖο του (τηλέφωνο, email κλπ.). Δὲν ἠμποροῦμε νὰ προτρέπωμε νὰ ἔρχωνται σὲ τέτοιου εἴδους ἐπαφὴ οἱ νέοι μας ὅπως ὑπονοοῦν τινὰ ἄσματα καλάντων.

Β) ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Τὸ σκάνδαλο τῶν διαφημίσεων δυστυχῶς διογκοῦται συνεχῶς. Δημοσιογραφίσκοι διαφόρων βοθροκάναλων, μεγάλων ἐκδοτικῶν οἴκων μετέρχονται μεθοδίες, ὥστε νὰ νοσφίζωνται ὅλα τὰ ἔσοδα τῶν διαφημίσεων καὶ νὰ μὴ μένῃ τίποτα εἰς τὸ κράτος, δηλαδὴ διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξα Θεοῦ.
Ὡς πότε οἱ πονηροὶ καὶ οἱ γόητες θὰ ἐπιπλέουν καὶ θὰ παραγκωνίζωνται καὶ δυσφημοῦνται οἱ ἀγαθοὶ καὶ οἱ ἀγαθοεργοί;;;
Ἐπὶ τέλους ἐπιβάλλεται νὰ τονίζεται ὅτι τὸ καθε νόμιμον οὐδόλως εἶναι καὶ ἠθικόν. Ἀπεναντίας εἶναι ἐνίοτε μεγίστη ἀνηθικότης.
Καὶ ἐπιβάλλεται νὰ ἐφαρμόζωμε τὴν γλῶσσα τοῦ ἱεροῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου: «Τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα, ταῦτα καὶ ἐλέγχομεν».

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321
https://www.fotgrammi.gr/κοινωνικά/ιδρυμα-προασπισεωσ-ηθικων-και-πνευμα-6/

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 

9.1.2024 

Ὁ Πρϋπολογισμὸς τῆς χώρας μας θὰ ἔπρεπε νὰ διατίθενται κατὰ ἕνα πολὺ μεγάλο ποσοστὸν διὰ τὸ μακροχρονίως ὀξύτατον δημογραφικὸν πρόβλημα.

Σε 9.716.889 άτομα ανέρχεται ο νόμιμος πληθυσμός της χώρας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την απογραφή πληθυσμού- κατοικιών 2021, που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011, ο νόμιμος πληθυσμός της Ελλάδας ανερχόταν σε 9.904.286 κατοίκους. Κατά συνέπεια, ο νόμιμος πληθυσμός στην απογραφή του 2021 παρουσίασε μείωση κατά 187.397 κατοίκους. Επίσης, δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό αριθμό των αλλοδαπών στη χώρα, νόμιμων και παράνομων, κάτι που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό.

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ 1.1.23) 

Σύμφωνα μὲ τὰ συγκριτικὰ στοιχεῖα τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας: 

Τὸ 1950 ἡ σχέση πληθυσμῶν Τουρκίας – Ἑλλάδας ἦταν μόλις 2,8 ὑπὲρ τῆς πρώτης. Ὅμως, μέσα στὶς ἑπόμενες δεκαετίες οἱ μόνιμα πολὺ ὑψηλότεροι ρυθμοὶ αὐξήσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Τουρκίας εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα ἡ σχέση πληθυσμῶν νὰ αναβῆ πολὺ γρήγορα στὸ 4,0 τὸ 1970, στὸ 5,7 τὸ 2000 καὶ στὸ 7,9 τὸ 2020! Τὸ δὲ 2050 θὰ ἔχει φτάσει τὰ 10,5. ΠΗΓΗ: WORLD BANK Population estimates and projections

Https://www.thepresident.gr/2021/10/20/ethniki-apeili-80-90-ekat-megalyteros-o-plithysmos-tis-toyrkias-apo-tin-ellada-to-2050-toy-k-sterioti/

Ἡ μὲν Τουρκία αὐξάνεται ἁλματωδῶς ἡ δὲ Ἑλλάδα γηράσκει συστηματικά.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

https://www.fotgrammi.gr/εθνικά-θέματα/ιδρυμα-προασπισεωσ-ηθικων-και-πνευμα-7/

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΝΕΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ
9.1.2024
Εἰς τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα εἶναι ἀφιερωμένο τὸ φετινό μας ἐκκλησιαστικὸ ἑορτολόγιο τῆς Ἰνδίκτου 2023 -2024 τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖται ἀπὸ περίπου 420 σελίδες, εἶναι βιβλιοδετημένον, ὄχι καρφιτσωμένον μὲ συρραπτικὲς μηχανές, ὅπως τὰ περισσότερα ποὺ κυκλοφοροῦν καὶ ἀναφέρονται οἱ νεώτεροι Ἅγιοι ἀπὸ τὴν Ἀλάσκα μέχρι καὶ σκανδιναβικὲς χῶρες.
Στὸ ἄρθρο: «Ὑπογεννητικότης τὸ μεγαλύτερο ἀπὸ τὰ ἐν ἐξελίξει προβλήματα!» παρουσιάζεται ἡ σπουδαία

«Διακήρυξις Προσωπικοτήτων: Ὑπογεννητικότητα, Διαχρονικὲς Ἀξίες Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Ἐξωτερικὲς Ἀπειλὲς Ὑπαρξιακῆς Σημασίας γιὰ τὴν Χώρα μας»
Ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται.
Εἰς τὸ ἐξώφυλλον τοῦ ἑορτολογίου δὲ παρουσιάζεται ὁ ἀνεπανάληπτος ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης, τὸν ὁποῖον κατέτρεχον οἱ πάντες πλὴν τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Σπυρίδωνος Βλάχου. «Ἐὰν ἔζη ὁ Αὐγουστῖνος δὲ θὰ συνέβαιναν αὐτὰ τὰ παρατράγουδα» ὅπως βροντοφωνοῦν σήμερον καὶ οἱ πλέον φανατικοὶ ἐχθροί του.
Ὡς γνωστὸν ἐμεῖς ἔχομε ἀναγάγει τὸν Γέροντα Αὐγουστῖνον, ὡς μέγιστον Μακεδονομάχον καὶ διὰ τοῦτο εἰς τὸ ἐξώφυλλον δὲν διστάσαμε νὰ τὸν παρουσιάσωμε μαζί μὲ τὸν πρωτομάρτυρα καὶ μέγιστον ἥρωα τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα ἀείμνηστον Παῦλο Μελά.
Καὶ οἱ δύο τους ἐμφοροῦντο ἀπὸ τὰ ὑψηλὰ ἰδανικὰ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος ὅπως τὰ παρουσιάζει ὁ ὅρκος τῶν ἀρχαίων Ἀθηναίων Ἐφήβων:
ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα τὰ ἱερὰ, οὐδ’ ἐγκαταλείψω τὸν παραστάτην ὅτῳ ἂν στοιχήσω· ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν. καὶ τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάσσω παραδώσω, πλείω δὲ καὶ ἀρείω ὅσης ἂν παραδέξωμαι. καὶ εὐηκοήσω τῶν ἀεὶ κραινόντων ἐμφρόνως καὶ τοῖς θεσμοῖς τοῖς ἰδρυμένοις πείσομαι καὶ οὕστινας ἂν ἄλλους τὸ πλῆθος ἰδρύσηται ὁμοφρόνως·καὶ ἂν τις ἀναιρῇ τοὺς θεσμοὺς ἢ μὴ πείθηται οὐκ ἐπιτρέψω, ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν. καὶ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήσω. ἵστορες τούτων Ἄγλαυρος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη.
(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δὲν θὰ ντροπιάσω τὰ ὅπλα τὰ ἱερά, οὔτε θὰ ἐγκαταλείψω τὸ συμμαχητή μου, μὲ ὁποιονδήποτε κι ἂν ταχθῶ στὴ γραμμή. θὰ ἀμυνθῶ καὶ γιὰ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια καὶ μόνος καὶ μαζὶ μὲ πολλοὺς καὶ τὴν πατρίδα δὲν θὰ παραδώσω μικρότερη ἀλλὰ μεγαλύτερη καὶ ἰσχυρότερη ἀπ’ ὅση τὴν παρέλαβα. καὶ θὰ ὑπακούσω πρόθυμα σ΄αυτοὺς ποὺ δικάζουν κάθε φορὰ καὶ θὰ πολιτεύομαι σύμφωνα μὲ τοὺς καθιερωμένους θεσμοὺς καὶ σύμφωνα μὲ ὅσους ἄλλους ὁ λαὸς μὲ κοινὴ ἀπόφασιν θὰ καθιερώσῃ. Καὶ εἰς περίπτωσιν ποὺ κάποιος θὰ ἀποπειραθῇ νὰ καταλύσῃ τοὺς θεσμοὺς ἢ νὰ μὴ πειθαρχῇ σ΄ αὐτούς, δὲν θὰ ἐπιτρέψω, θὰ ἀμυνθῶ καὶ μόνος καὶ μαζὶ μὲ πολλούς. Καὶ θὰ τιμήσω τὰ πατροπαράδοτα ἱερά. Μάρτυρες μου γι΄ αὐτὰ ἂς εἶναι ἡ Ἄγλαυρος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλῷ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη.
ΠΗΓΗ https://el.wikipedia.org/wiki/Όρκος_των_Αθηναίων_Εφήβων)

Καθὼς ἔπρατταν καὶ οἱ ἡρωίδες Σπαρτιάτισσες οἱ ὁποῖες ἀποχαιρετοῦσαν τοὺς συζύγους των, τὰ τέκνα των, τὰ ἀδέρφια των καὶ λοιπoὺς συγγενεῖς, φίλους τους καὶ γνωστοὺς μὲ τὴν ρητὴν ἐντολήν : «ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τὰς» καὶ τὸν ἕτερον τρομερὸν ἀποχαιρετισμὸν «μολὼν λαβέ».

Ὁ Αὐγουστῖνος Καντιώτης καὶ ὁ Παῦλος Μελὰς μὲ τὸ παράδειγμά τους βοοῦν πρὸς τὴν σύγχρονη κοινωνία τὴν σοφὴ ρῆσιν καὶ προτροπὴ τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας Καλλίνου (8ος αἰ. π.Χ.), ὁ ὁποῖος ἀπηλπισμένος κραύγαζε εἰς τοὺς ἐλάχιστους φυγόστρατους νέους τοῦ καιροῦ του:
Μέχρις τέο κατάκεισθε; κότ᾽ ἄλκιμον ἕξετε θυμόν, / ὦ νέοι; οὐδ᾽ αἰδεῖσθ᾽ ἀμφιπερικτίονας ὧδε λίην μεθιέντες; ἐν εἰρήνῃ δὲ δοκεῖτε ἧσθαι / ἀτὰρ πόλεμος γαῖαν ἅπασαν ἔχει.

 

Ὡς πότε, νέοι, θὰ κάθεσθε ἄπρακτοι ;
Πότε θὰ δείξετε καρδιὰ ἀντρειωμένη ;
Ντροπή, ποὺ σᾶς βλέπουν καὶ οἱ γειτονικοὶ λαοί.
Τόσο λίγο γνοιάζεστε γιὰ τὴν πατρίδα ;
Νομίζετε, ἀλλὰ δὲν εἶναι εἰρήνη πιά,
ἄδραξε ὁ πόλεμος ὁλόκληρη τὴ γή μας.
(Μετάφρασις : Μ. Ζ. Κοπιδάκης).
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ 210 3254321
https://www.fotgrammi.gr/θρησκευτικά/φωτεινη-γραμμη-νεον-εορτολογιον/

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821
9.1.2024
Ἔχοντας ὑγιῆ νεολαία, νέους ποτισμένους μὲ τὰ ἰδανικὰ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος, ποὺ θὰ δίδουν μάχες καὶ δὲν θὰ κλονίζωνται ὅ,τι καὶ ἂν βλέπουν εἰς τὸ περιβάλλον τους ποὺ νὰ τοὺς σκανδαλίζῃ, θὰ ἔχωμε ἐθνική, κοινωνική, οἰκονομικὴ ἀνάπτυξιν.
Τοιουτοτρόπως θὰ ὑπῆρχαν χρήματα καὶ θὰ ἠδύναντο νὰ χτίζωνται συνεχῶς Ἅγιες Σοφίες ὄχι μόνον εἰς τὴν Ἀθήνα, ὡς παραδείγματος χάριν εἰς τὴν Καλαμάτα μας, τὴν Τρίπολιν, τὸ Ναύπλιον, τὴν Πάτραν – Ρίον Ἀντίρριον, Λάρισσα, Θεσσαλονίκην, Ἰωάννινα, Ἀλεξανδρούπολιν καὶ σὲ πληθώρα ἄλλων τοποθεσιῶν, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος.
Νὰ παύσουν νὰ τρίζουν τὰ ὀστᾶ τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μωριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ νὰ μὴ καταντοῦν εἰς τὸ σημεῖον νὰ ἀποκαλεῖται ἀκόμη καὶ αὐτὸς ὁ ἀνεπανάληπτος θρυλικὸς Γέρος τοῦ Μωριᾶ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ὅτι δῆθεν ἦτο «ξεβράκωτος». Τονίζουμε εἰς τα αὐτά εἰδεχθέστατα καθάρματα, ὁ Στρατηλάτης μας δὲν ἦτο «ξεβράκωτος», ἀλλὰ φουστανελᾶς!!!!!!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321
https://www.fotgrammi.gr/εθνικά-θέματα/το-ταμα-των-ηρωων-του-1821/