Πρόσκλησις

Κυριακή 31.3.2024

 Εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου – Παναγίας Χρυσοσπηλαιωτίσσης (Αἰόλου 60 Αθήνα – Κέντρο) τὴν Κυριακή 31.3.2024 ὁ Ὅμιλος τῶν κοινωφελῶν φορέων μας ἀποτελούμενος ἐκ τῶν:

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ

τοῦ  Περιοδικοῦ  «Φωτεινὴ Γραμμή»,

προγραμματίζουν Θείαν Λειτουργίαν μετ΄ Ἀρτοκλασίας καὶ Μνημοσύνου ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν μὲ ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς

Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καθιερώσεως τῆς δευτέρας Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν ὡς Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

Οἱ φορεῖς μας συμμετέχουν, ὡς λίαν ἐνεργοὶ εἰς τὴν ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν (ἔχομε ἀποστείλει ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ἄνω τῶν 100.000 τόνων ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, καὶ σχεδὸν εἰς ὅλην τὴν Ἀφρική, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πρῶτον Ἱεραπόστολον ἀείμνηστον κυρὸν Χρυσόστομον Παπασαραντόπουλον).

Τὰ τελευταῖα δεκαπέντε ἔτη βοηθᾶμε τοὺς συμπατριῶτες μας εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὔβοια. Προσφάτως ἀπεστείλαμε καὶ πολλὲς νταλίκες εἰς τὶς καταβυθισθεῖσες περιοχὲς τῆς Θεσσαλίας καὶ μετέβημεν καὶ προσωπικῶς ἐκεῖ.

Περισσότερες λεπτομέρειες διὰ τὴν Κυριακὴ 31.3.2024 ἴδ. εἰς τὸ συνημμένο Δελτίο Τύπου ἀπὸ 26.3.2024.

Θὰ ἦτο ἰδιαιτέρα τιμὴ δι’ἡμᾶς νὰ προσέλθετε προσωπικῶς.

Ἐν ἀναμονῇ ἐπιβεβαιώσεως.

Μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Υ.Γ. Ἐνημερώνουμε ὅτι ὁ ὑπόγειος χῶρος σταθμεύσεως ἀπέχει ἀπὸ τὴν Χρυσοσπηλαιώτισσα περίπου 250 μέτρα καὶ εἶναι μέρα – νύκτα ἀνοικτά.

Τοιουτοτρόπως δύνανται νὰ ἀποβιβάζονται οἱ ἔχοντες κινητικὰ προβλήματα εἰς τὴν γωνία Εὐρυπίδου καὶ Αἰόλου.

Πρόσκλησις

Κυριακή 31.3.2024

Ι.Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου

Παναγίας Χρυσαιοσπηλαιωτίσσης Αιόλου 60 Αθήνα (Κέντρο)

Θεία Λειτουργία μετ΄Αρτοκλασίας και Μνημοσύνου

Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής

Να μη Λείψῃ Κανένας

 26.3.2024   

 Καὶ πάλι χρόνια πολλὰ διὰ τὴν διπλὴ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ διὰ τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία.

 Ἀνακοινώνομε ὅτι ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν μὲ ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καθιερώσεως τῆς δευτέρας ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν ὡς Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς ἀλλὰ καὶ τῆς παρελεύσεως 40 ἡμερῶν ἀπὸ τὴν κοίμησιν τῆς «ψυχῆς» τῆς Ἱεραποστολῆς στὴν Σουμάτρα ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβύτερου κυροῦ Χρυσοστόμου Manalu, θὰ τελέσωμε Θείαν Λειτουργίαν μετ’ Ἀρτοκλασίας καὶ Μνημοσύνου  εἰς τὸν κεντρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Χρυσοσπηλαιωτίσσης ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Αἰόλου 60 – Ἀθήνα, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας κεντρικὸς φιλικώτατος Ναὸς ποὺ διευκολύνει τοὺς πάντας.

Πολὺ ἐνημερωτικὲς λεπτομέρειες διὰ τὸν π. Χρυσόστομο Manalu ἔχει δημοσιεύσει ὁ πατὴρ Ἀθανάσιος Δημητρίου:

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΎ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΝΔΟΝΗΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ π.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ MANALU

Τὸ νὰ προκόπτῃ ἡ Ὀρθοδοξία στὸ Ἐξωτερικὸ εἶναι σπουδαῖο.

Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνάπτυξις τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὸ ἐξωτερικὸ μᾶς κάνει λίαν ὑπερήφανους.

Θὰ ἦταν μεγάλη παράλειψις νὰ μὴ ἐνημερώσουμε τοὺς φίλους γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ διαδικτυακὴ ἐκδήλωσιν γιὰ τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία ποὺ πραγματοποιήθηκε, ὅπως εἶχε προγραμματισθῆ (ἴδ. Σχετικὴν ἀνάρτησιν μας https://www.fotgrammi.gr/work/η-επέτειος-της-εθνικής-μας-παλιγγενεσ/)  ἀπὸ τὴν International Hellenic Association, τὴν Κυριακὴ 24.3.2024 Ὥρα Ἑλλάδος 20.00.

https://youtu.be/JLlu47zjy_I     (ἀπὸ τὸ λεπτὸ περίπου 26,00 – 32,20).

Ὅλοι οἱ μαθητὲς ποὺ συμμετεῖχον ἦταν συμπαθέστατοι καὶ πολὺ συγκινητικὴ ἡ παρουσία τους καὶ τὰ λεγόμενά τους.

Διεκρίθησαν καὶ μᾶς ἔκαναν ὑπερήφανους οἱ μαθητὲς που παρουσιάσαμε ἐμεῖς ἀπὸ το Σχολεῖο «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὸ Μεντὰν τῆς Βορείου Σουμάτρας τῆς Ἰνδονησίας.

Πολλοὶ φίλοι μᾶς ἐζήτησαν τὸ video μὲ τοὺς μαθητές μας ἀπὸ τὴν Ἰνδονησία καὶ τὸ προβάλλουμε.

Ὅμως ἡ παρουσίασις τῆς  διαδικτυακῆς αὐτῆς ἐκδηλώσεως ἐμφάνισε ἐμφάσισε διαλήψεις ἀπὸ τὶς συχνὲς καὶ παρατεταμένες διακοπές εἰς τὴν σύνδεσιν, σὲ ὅλους τοὺς μετασχόντας, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως ὅταν ἐνεφανίζοντο οἱ μαθητὲς ἀπὸ τὸ Κέντρο Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ Μόσχας. Ἀπὸ ὅλους διετυπώθη ἡ ὑποψία ὅτι αὐτὸ εἶχε ἔμμεσον σχέσι μὲ τὰ ἀποτρόπαια ἐγκλήματα τῶν παλιμβαρβάρων τῆς 23.3.2024 εἰς τὴν Μόσχαν, διὰ τὰ ὁποῖα διέρρευσε ἡ πληροφορια ὅτι τὰ  ἐγνώριζαν  οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τόσον τῶν ΗΠΑ ὅσον καὶ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καὶ ἐμμέσως ὅλες οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες.

Λόγῳ τῶν ἑορτάσιμων ἡμερῶν, ἄς μὴ κάνωμε συγκρίσεις διὰ τὸ κατάντημα εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς Ἑλλάδος, τόσον ἀπὸ ἠθικῆς ὅσον καὶ ἀπὸ κοινωνικῆς ἀλλὰ καὶ οἰκονομικῆς ἀπόψεως ἐν σχέσει μὲ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Ἑλληνισμὸ εἰς τὸ ἐξωτερικό ποὺ εὐδοκιμοῦν.

Ἄς παραμείνωμε μὲ τὴν εἰκόνα τῶν χαρούμενων παιδιῶν στὴ τόσον μακρυνὴ ἀπὸ ἄποψιν ἀποστάσεως Ἰνδονησία, ἀλλὰ τόσον κοντινὴ ἐξ αἰτίας τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἑνώνει μὲ τὰ ἀδέλφια μας αὐτὰ καὶ μὲ τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἀκραιφνεῖς Ὀρθοδόξους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ὅπως μᾶς κάνει ὑπερήφανους καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι εἰς ὅλην τὴν Ὑφήλιον οἱ ἀπόφοιτοι ἰατροὶ δίδουν τὸν αὐθεντικὸ Ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη ὅπως τὸν παρέδωσε ὁ Ἱπποκράτης στὴ Κώ.

Πρόσφατα (16 Φεβρουαρίου 2024), ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει πάλι, εἰς τὴν Ἀντίς Ἀμπέμπα, τὴν Πρωτεύουσα τῆς Αἰθιοπίας, ἔδωσαν διὰ πρώτην φορὰν τὸν αὐθεντικὸ Ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη οἱ 240 ἐφετεινοὶ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ἀπόφοιτοι τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς, ὅπως ἀκριβῶς τὸν παρέδωσε πρὸ 2.500 ἐτῶν ὁ Ἱπποκράτης στὴ Κώ, δηλαδὴ στὴν Ἀρχαία Ἰωνικὴ διάλεκτο.

(ἀξιοσημείωτον ὅτι εἰς τὴν φωτογραφία φαίνονται δυστυχῶς μόνον τρεῖς γυναῖκες ἀπόφοιτοι ἰατροί. Εὐχόμεθα καὶ εὐελπιστοῦμε τὸ ἑπόμενο ἔτος οἱ γυναῖκες νὰ εἶναι πολλαπλάσιες, τουλάχιστον 15 %).

                                                          ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 2103254321

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΝ ΤΗΣ 31.3.2024

Υ.Γ. Ἐνημερώνουμε ὅτι ὁ ὑπόγειος χῶρος σταθμεύσεως τῆς Πλατείας Κλαυθμῶνος ἀπέχει ἀπὸ τὴν Χρυσοσπηλαιώτισσα περίπου 250 μέτρα καὶ εἶναι μέρα – νύκτα ἀνοικτά.

Τοιουτοτρόπως δύνανται νὰ ἀποβιβάζονται οἱ ἔχοντες κινητικὰ προβλήματα εἰς τὴν γωνία Εὐρυπίδου καὶ Αἰόλου.

 https://www.fotgrammi.gr/εκδηλώσεις/πρόσκλησις-κυριακή-31-3-2024-ι-ναός-κοιμήσεως/