ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαβρύτων προσκαλεί τα εγγεγραμμένα μέλη του σε τακτική συνέλευση με τα εξής θέματα:

1.Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η τακτική Γενική συνέλευση των μελών θα πραγματοποιηθεί στο Πέτρινο κτήριο της κεντρικής πλατείας την Πέμπτη,13/6/24 και ώρα 16:00 μ.μ. και θα ακολουθήσει η ψηφοφορία στις 17:30 μμ έως 20:30 μ.μ.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του καταστατικού του συλλόγου, απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται το ½  των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του.

 Αν κατά την πρώτη σύγκληση  δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται και πραγματοποιείται μετά πάροδο οκτώ ημερών  δηλαδή κατά την 20/6/24, ημέρα Πέμπτη στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα. Στη δεύτερη συνέλευση απαιτείται απαρτία του ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

   Αν και κατά τη δεύτερη σύγκληση δεν υπάρχει απαρτία τότε θα συνέλθει η τακτική συνέλευση χωρίς άλλη ειδοποίηση την Παρασκευή 28/6/24 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, οπότε απαρτία υπάρχει με οποιονδήποτε αριθμό των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Αιτήσεις υποψηφιότητας για το Διοικητικό συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου στο Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου έως την Τετάρτη 12/6/24 στις 12.00μ.μ.

Η παρουσία όλων των μελών του συλλόγου θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα, ώστε και απόψεις να ανταλλαγούν και προτάσεις να γίνουν για την παρουσία του συλλόγου και την περαιτέρω  πορεία του.

 Θα θέλαμε να μας επισημάνετε λάθη, αβλεψίες και παραλείψεις, για να τις θεραπεύσουμε στο μέλλον.

       Ο πρόεδρος                                                         Η Γραμματέας

  Παπαδάτος Νίκος                                        Πανουτσακοπούλου Ειρήνη