Την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15.00, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση
του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτό προέκυψε από τις
εκλογές της 8 ης Οκτωβρίου 2023.
Τη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, ισόγειο) συγκαλεί ο Χαράλαμπος
Μπονάνος ως πλειοψηφών Περιφερειακός Σύμβουλος της Αχαΐας, ως μεγαλύτερης
Περιφερειακής Ενότητας, ο οποίος θα είναι και ο προεδρεύων.
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται δύο θέματα, η εκλογή και συγκρότηση του
Προεδρείου, όπως επίσης η ψήφιση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Περιφερειακής Επιτροπής.
– Σε άλλο αρχείο επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση.