Μεγάλη η προσφορά της Βερόνικα Μητσόπουλου-Λέων στα Καλάβρυτα την Πελοπόννησο και σε όλη τη Ελλάδα.

Το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (ΑΑΙ) θρηνεί για την απώλεια της Βερόνικας Μητσοπούλου-Leon (19.2.1936-9.7.2023). Στα σχεδόν 40 χρόνια της θητείας της ως Διευθύντριας (1964-2001), διαμόρφωσε καθοριστικά το παράρτημα του ΑΑΙ στην Αθήνα με τον κομψό, διπλωματικό και ταυτόχρονα πάντα εξυπηρετικό και πρακτικό τρόπο της. Υπήρξε διαρκώς αξιόπιστο πρόσωπο επαφής για γενιές Αυστριακών ερευνητών και υποτρόφων που εργάζονταν στην Ελλάδα. Εργάστηκε στις αυστριακές ανασκαφές στην Έφεσο, όπου έγινε γνωστή κυρίως με την εργασία της πάνω στην ελληνιστική κεραμική. Από νωρίς συμμετείχε στις ελληνικές ανασκαφές στο ιερό της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα, διηύθυνε την αυστριακή ομάδα στις ανασκαφές στην Ήλιδα (1960-1980), τη μητρόπολη της ομώνυμης περιοχής, και πιο πρόσφατα τις αυστριακές ανασκαφές στους Λουσούς στα βουνά της Αρκαδίας στην Πελοπόννησο.

Το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (ΑΑΙ) Θρηνεί για τον θάνατο της Βερόνικα Μητσόπουλου-Λέων (19.2.1936 – 9.7.2023).

Στα σχεδόν 40 χρόνια εργασίας της ως επικεφαλής (1964-2001) διαμόρφωσε σημαντικά το γραφείο του ΟΑΥ στην Αθήνα μέσω του κομψού, διπλωματικού και ταυτόχρονα πάντα χρήσιμου και κατάμεστου τρόπου της. Υπήρξε ένας διαρκώς αξιόπιστος συνεργάτης επαφής για γενιές Αυστριακών ερευνητών και συναδέλφων που εργάζονται στην Ελλάδα.

Εργάστηκε στις αυστριακές ανασκαφές στην Έφεσο, όπου έκανε όνομα κυρίως μέσω της επεξεργασίας της Ελληνιστικής κεραμικής.

Από νωρίς συμμετείχε στις ελληνικές ανασκαφές στο ιερό Artemis του Brauron, οδήγησε την Αυστριακή ομάδα στις ανασκαφές στο Elis (1960-1980), τη μητρόπολη του ομώνυμου τοπίου και τέλος τις αυστριακές ανασκαφές του Lousoi στα βουνά των Αρκαδιένων στην Πελοπόννησο. Αφήνει ένα εκτεταμένο επιστημονικό έργο που εκτός από τις αναφορές της ασχολείται αναλυτικά με θέματα όπως αίρεση, κεραμικά, μικρά ευρήματα και τερακότα. Στη διεθνή επιστημονική κοινότητα αρχαιολόγων στην Ελλάδα, απόλαυσε υψηλή αναγνώριση σε όλη τη φάση επιρροής της. Η ÖAI θα τιμά πάντα τη μνήμη τους! Ο αποχαιρετισμός θα πραγματοποιηθεί πρώτα εντός του πλησιέστερου οικογενειακού κύκλου και προβλέπεται εκτεταμένο μνημόσυνο για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (ΑΑΙ) θρηνεί για την απώλεια της Βερόνικας Μητσοπούλου-Leon (19.2.1936-9.7.2023). Στα σχεδόν 40 χρόνια της θητείας της ως Διευθύντριας (1964-2001), διαμόρφωσε καθοριστικά το παράρτημα του ΑΑΙ στην Αθήνα με τον κομψό, διπλωματικό και ταυτόχρονα πάντα εξυπηρετικό και πρακτικό τρόπο της. Υπήρξε διαρκώς αξιόπιστο πρόσωπο επαφής για γενιές Αυστριακών ερευνητών και υποτρόφων που εργάζονταν στην Ελλάδα. Εργάστηκε στις αυστριακές ανασκαφές στην Έφεσο, όπου έγινε γνωστή κυρίως με την εργασία της πάνω στην ελληνιστική κεραμική. Από νωρίς συμμετείχε στις ελληνικές ανασκαφές στο ιερό της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα, διηύθυνε την αυστριακή ομάδα στις ανασκαφές στην Ήλιδα (1960-1980), τη μητρόπολη της ομώνυμης περιοχής, και πιο πρόσφατα τις αυστριακές ανασκαφές στους Λουσούς στα βουνά της Αρκαδίας στην Πελοπόννησο.

Αφήνει πίσω της ένα εκτεταμένο επιστημονικό έργο, το οποίο, εκτός από τις ανασκαφικές εκθέσεις της, ασχολείται εκτενώς με θέματα όπως η λατρεία, η κεραμική, τα μικρά ευρήματα και τα πήλινα ειδώλια. Στη διεθνή επιστημονική κοινότητα των αρχαιολόγων της Ελλάδας απολάμβανε μεγάλη αναγνώριση καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς της. Το AAI θα τιμά πάντοτε τη μνήμη της! Ο αποχαιρετισμός της θα γίνει αρχικά σε στενότατο οικογενειακό κύκλο, ενώ ένα ανοικτό για το κοινό μνημόσυνο προγραμματίζεται για αργότερα.

Το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (ΟΕΑΙ) στην Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών θρηνεί τον θάνατο της Βερόνικα Μητσόπουλου-Λέων (19.2.1936-9.7.2023). Στα σχεδόν 40 χρόνια διευθύντρια (1964-2001) άσκησε αποφασιστική επιρροή στον κλάδο Αθηνών του ΟΕΑΥ με τον κομψό, διπλωματικό και ταυτόχρονα πάντα εξυπηρετικό και χειροποίητο τρόπο της. Ήταν ένα συνεχώς αξιόπιστο άτομο επικοινωνίας για γενιές Αυστριακών ερευνητών και κατόχων υποτροφιών που εργάζονται στην Ελλάδα. Εργάστηκε στις Αυστριακές ανασκαφές στην Έφεσο, όπου έκανε όνομα πάνω απ’ όλα δουλεύοντας πάνω απ’ όλα στην ελληνιστική κεραμική. Από νωρίς συμμετείχε στις ελληνικές ανασκαφές στο ιερό Artemis του Brauron, οδήγησε την αυστριακή ομάδα στις ανασκαφές στο Elis (1960-1980), την ομώνυμη μητρόπολη και πιο πρόσφατα τις Αυστριακές ανασκαφές στο Lousoi στα βουνά της Αρκαδίας στην Πελοπόννησο. Άφησε πίσω της ένα εκτεταμένο ακαδημαϊκό έργο το οποίο, εκτός από τις ανασκαφές της, ασχολείται εκτενώς με θέματα όπως αίρεση, κεραμικά, μικρά ευρήματα και τερακότα. Στη διεθνή επιστημονική κοινότητα αρχαιολόγων στην Ελλάδα απολάμβανε υψηλή αναγνώριση καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς της. Η OeAI θα έχει πάντα μεγάλη εκτίμηση τη μνήμη της! Ο αποχαιρετισμός θα γίνει πρώτα στον πλησιέστερο οικογενειακό κύκλο, προβλέπεται εκτεταμένη νεκρώσιμος ακολουθία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Πηγή: Österreichisches Archäologisches Institut Athen