Μετά τις πρόσφατες εκλογές που έλαβαν χώρα συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα με διετή θητεία το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Κλειτορίας, το οποίο έπειτα από τις αρχαιρεσίες μεταξύ των εκλεγμένων μελών, απαρτίζεται ως κατωτέρω:

1. Μηλιτσόπουλος Π. Δημήτριος(ΠΡΟΕΔΡΟΣ),
2. Γαζετάς Σπύρος (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ),
3. Κοτσιάς Σωτήριος (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ),
4. Ηλιόπουλος Λουκάς (ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ),
5. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ),
6. Σερέτης Παναγιώτης (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) και
7. Γεωργακόπουλος Γεώργιος(ΤΑΜΙΑΣ).