Μετά την αναβολή της 7ης Νοεμβρίου 2015 λόγω έλλειψης απαρτίας, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου και οι προβλεπόμενες Αρχαιρεσίες. Από την εκλογική διαδικασία αναδείχτηκαν τα μέλη που θα απαρτίσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την εξελεγκτική επιτροπή. Η συγκρότηση σε σώμα έγινε κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος Γεώργιος Χριστοδούλου Αντιπρόεδρος Νικόλαος Μιχαλόπουλος Γ. Γραμματέας Ευτυχία Παπαναγιώτου Ταμίας Νικόλαος Τερζής Απλό μέλος Αντώνιος Μιχαλόπουλος Απλό μέλος Βασίλειος Παπαγεωργίου Απλό μέλος Μιχάλης Καλούτσης   Εξελεγκτική επιτροπή: Παρασκευή Κυριακίδου, Γεωργία Παλληκάρη, Ευαγγελία Ρεστέμη.

phgh.kalavrytanet.