(Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος – 5 Ιουνίου)

Ο εορτασμός της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος σηματοδοτεί την αναγκαιότητα για μια κοινή προσπάθεια της ανθρωπότητας για την προστασία του.

Σταθερή προτεραιότητά μας πρέπει να αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος. Η διαφύλαξη των περιβαλλοντικών πόρων για τις επόμενες γενιές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απαιτεί τη σύμπραξη όλων μας, και μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της συντονισμένης δράσης και της συνεργασίας της κεντρικής διοίκησης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η ανάγκη μιας συνολικής ολοκληρωμένης πολιτικής αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών ζητημάτων, αλλά και η ανάγκη αλληλοσυσχέτισης της πολιτικής περιβάλλοντος με τις υπόλοιπες τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές,  είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίες από ποτέ.

Προστατεύοντας το περιβάλλον, αγκαλιάζουμε τη ζωή. Αν θέλουμε να κληροδοτήσουμε ένα βιώσιμο και υγιές μέλλον στις επόμενες γενιές, οφείλουμε όλοι να αλλάξουμε τους όρους του σήμερα.

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας απαιτούν συνεργασία των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Η εθελοντική διάθεση οφείλει να γίνει αυτονόητη συμπεριφορά και η εταιρική κοινωνική ευθύνη σε θέματα περιβάλλοντος μονόδρομος στη συμπεριφορά όλων μας.

Την ίδια ώρα, πρέπει να αρχίσει μια εργώδης προσπάθεια για την αποκατάσταση των παράνομων χωματερών και τον τερματισμό της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων. Κάθε μεγάλο έργο αρχίζει, προχωρεί και ολοκληρώνεται, πρέπει να υπηρετεί την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, διευκολύνοντας έτσι την καθημερινότητα της ζωής των πολιτών των τοπικών κοινωνιών.

Η ατζέντα των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να συμπεριλάβει ζητήματα όπως η θωράκιση του περιβάλλοντος, η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και το κλείσιμο των παράνομων χωματερών.

Γι’ αυτούς τους λόγους οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να βρίσκονται στην πρωτοπορία του αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ας συνειδητοποιήσουμε, λοιπόν, ότι το περιβάλλον είναι το σπίτι του κοινού μας μέλλοντος και ο χώρος της κοινής μας δημιουργίας.

Ο δικηγόρος Άγγελος Τσιγκρής διδάσκει Εγκληματολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει διατελέσει βουλευτής Αχαΐας, γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Μόνιμη Επιτροπή Επιχειρησιακής Συνεργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια στην Ευρώπη (COSI) του Συμβουλίου της ΕΕ, στη Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη και στο Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της ΕΕ.