Τι κι αν οι υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις απαιτήσεις για την υδροηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με τη νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση δηλώνουν σαφώς ότι θα πρέπει να εξετάζεται το σύνολο των σχεδίων ή των έργων σε μια περιοχή ώστε να εκτιμώνται οι σωρευτικές επιπτώσεις;
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υπό διαβούλευση υδροηλεκτρικού
δεν αναφέρει το πλήθος των υπόλοιπων αιτήσεων μικρών υδροηλεκτρικών και ας έχει
η ίδια εταιρεία με το υπό διαβούλευση έργο δύο επιπλέον αιτήσεις και μάλιστα τη
μία σε απόσταση μόλις 800 μ. περίπου από αυτό στη θέση Δεμέστιχα των 1,115 MW. Μπορείτε να δείτε τις επιπτώσεις του υπό διαβούλευση έργου στο Δ11 εδώ https://docs.google.com/document/d/11KCCBKw-2BlIKHmTgnc3grLI9Xz1WhH5/edit?usp=sharing&ouid=118063062286608881012&rtpof=true&sd=true

Λαμβάνοντας δε υπόψη τις αιτήσεις στην ευρύτερη περιοχή που διατρέχει ο Σελινούντας, όπως τα αιολικά στη θέση Κάλανος πλησίον της Δεμέστιχας
και του παρόντος έργου και στο όρος Μπαρμπάς και το φωτοβολταϊκό τεράστιας εδαφοκάλυψης πλησίον της Δεμέστιχας, οι σοβαρές επιπτώσεις πολλαπλασιάζονται: διάβρωση, αλλαγή υδρομετεωρολογίας, διατάραξη εμπλουτισμού υδροφόρου, οικοσυστημάτων, επικονίασης, ανθρώπινων δραστηριοτήτων κ.ά.

Τι κι αν το υπό μελέτη έργο δεν αποτελεί βιώσιμη, φιλοπεριβαλλοντική επένδυση και σύμφωνα με την αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) θα πρέπει να απορριφθεί συνολικά, όλες οι Υπηρεσίες μέχρι στιγμής έχουν γνωμοδοτήσει θετικά, όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία.

Ωστόσο, τόσο οι σχετικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων (Α.Π.: 41584/16-3-2022) έχουν ενημερωθεί εγγράφως ήδη από το 2022 από το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών ΠελοπόννηSOS ότι:

στην πρόσφατη έκθεσή της για την Βιώσιμη Χρηματοδότηση (σελ. 226, 465) η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συστήνει να αποφεύγεται εντελώς η κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων ισχύος κάτω των 10 MW, καθώς αυτή οδηγεί σε αύξηση του κατακερματισμού των ποταμών.

η νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 προβλέπει την άρση εμποδίων και φραγμάτων σε ποτάμια, ώστε να
αποκατασταθεί η ελεύθερη ροή τους σε μήκος τουλάχιστον 25 χιλιάδων χιλιομέτρωναποκατασταθεί η ελεύθερη ροή τους σε μήκος τουλάχιστον 25 χιλιάδων χιλιομέτρων [2].

στην τελευταία έκθεση του συνασπισμού οργανώσεων Dam Removal Europe αναφέρεται ότι τουλάχιστον 325 τεχνητοί φραγμοί απομακρύνθηκαν από ποτάμια συστήματα στην Ευρώπη το 2022. Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 36% σε σχέση με το 2021 και καταδεικνύει την αυξητική τάση και δυναμική του κινήματος απομάκρυνσης φραγμών στην Ευρώπη που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της συνεκτικότητας και της υδρομορφολογικής και οικολογικής ακεραιότητας των ποταμών.

Παρόλα αυτά και ενώ στους πρώτους τέσσερις μήνες του 2024, οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ που δεν εγχύθηκαν στο σύστημα , άγγιξαν τις 228 Γιγαβατώρες, ξεπερνώντας τις περικοπές ενέργειας από έργα ΑΠΕ όλου του 2023 συνεχίζουν να αδειοδοτούνται έργα όπως το συγκεκριμένο με την αμελητέα ισχύ των 1,115 MW και υποβαθμίζεται συνεχώς ή και καταστρέφεται οριστικά όση έχει απομείνει από την ελληνική φύση για επιδοτούμενες από τους φόρους μας εγκαταστάσεις ΑΠΕ που θα παράγουν αχρείαστη, μη αξιοποιήσιμη ενέργεια.

Συμμετέχουμε στη δημόσια διαβούλευση ως τις 17/6/24 για το υδροηλεκτρικό στη θέση Δεμέστιχα μέγιστης ισχύος 1,115 MW

Οδηγίες εγγραφής στη σχετική πλατφόρμα, αν δεν έχουμε εγγραφεί ήδη: https://docs.google.com/document/d/1zPRwK2DoHCkGePYaRnNAg_UV9tr5VoYi/edit?usp=sharing&ouid=118063062286608881012&rtpof=true&sd=true

Κατεβάζουμε το Δ11 αντιρρήσεων από εδώ: https://docs.google.com/document/d/11KCCBKw-2BlIKHmTgnc3grLI9Xz1WhH5/edit?usp=sharing&ouid=118063062286608881012&rtpof=true&sd=true

το υποβάλλουμε εδώ: https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/9656

Αν όταν μπούμε στην πλατφόρμα με τους κωδικούς μας, ξανακλικάρουμε τον παραπάνω σύνδεσμο της διαβούλευσης, θα οδηγηθούμε απευθείας στο συγκεκριμένο έργο.