Σχέδιο Αντιμετώπισης Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης σε περίπτωση κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων στο Λιμένα Πατρών, υπεγράφη μεταξύ του Διευθύνοντα Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένα Πατρών, Παναγιώτη Αναστασόπουλου και της εξουσιοδοτημένης Αντιπεριφερειάρχη, Άννας Μαστοράκου.

Σκοπός του σχεδίου είναι ο καθορισμός των διαδικασιών που θα πρέπει να εφαρμοσθούν από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου, πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοιμώδους νοσήματος όπως γαστρεντερίτιδα, γριπώδης συνδρομή κ.ά. στις εγκαταστάσεις του Λιμένα Πατρών. Το πρωτόκολλο ενεργειών ενεργοποιείται όταν εντοπιστεί επιβάτης ή μέλος πληρώματος πλοίου που πληροί τα κριτήρια ύποπτου ή επιβεβαιωμένου μεταδοτικού κρούσματος σε λοιμώδη νοσήματα.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου δράσης συστάθηκε Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης, η οποία είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία, την εφαρμογή, το συντονισμό και την αξιολόγηση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης και αποτελείται από εκπροσώπους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Λιμεναρχείου Πατρών, του ΟΛΠΑ Α.Ε., του Ε.Ο.Δ.Υ., της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Συντονιστικό όργανο της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης είναι η Διεύθυνση Δημόσιας  Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

«Με την υπογραφή του Σχεδίου Δράσης ενισχύεται η κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας τόσο των επιβατών όσο και των πληρωμάτων. Η διαμόρφωση του νέου υγειονομικού χάρτη μετά την πανδημία του COVID-19, επιτάσσει τη διατομεακή συνεργασία και την ανάγκη επιχειρησιακής ετοιμότητας και ανταπόκρισης συμπεριλαμβανομένης της συντονιστικής δράσης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια έκτακτη συνθήκη» τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας.

Ο Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Παναγιώτης Γ.Αναστασόπουλος δήλωσε: «Το λιμάνι της Πάτρας πιστό στις επιταγές της συνεργασίας και των συνεργειών προχωρά στην επικαιροποίηση του εν λόγω σχεδίου. Με την συνεργασία όλων των εμπλεκομένων πλευρών είμαι βέβαιος ότι η Πάτρα ανταπεξέρχεται με επιτυχία στο «προλαμβάνειν» αντί του «θεραπεύειν» με τους κατάλληλους ανθρώπους!».  

Στη συνάντηση για την υπογραφή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης σε περίπτωση κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων στο Λιμένα Πατρών, παρέστη εκτός του Διευθύνοντα Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένα Πατρών Αναστασόπουλου Παναγιώτη, και ο Διευθυντής Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης ΟΛΠΑ, Σταύρος Αντύπας.