ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ (Ο.Ε.ΕΣ.Π.)

ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΔΕΘ 2023

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.) θέλοντας να συμβάλλει στην προστασία και ανάπτυξη του εγχώριου «επιχειρείν», θεωρεί επιβεβλημένη την επίσπευση μιας σειράς ενεργειών, με στοχευμένες παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων φορέων. 

Είναι γεγονός ότι πλείστες αντιξοότητες και δυσκολίες ταλανίζουν τους επιχειρηματίες, λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας και των επιπτώσεών τους στην αύξηση των πρώτων υλών, των γεωπολιτικών εντάσεων αλλά και της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού. Παράλληλα, η δραματική επιδείνωση στις ταμειακές ροές τους, σε συνδυασμό με τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις των προηγούμενων ετών και τον αποκλεισμό τους από το τραπεζικό σύστημα, τις δράσεις «ενίσχυσης» του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, εντείνουν την αβεβαιότητα και επιβραδύνουν την ανάκαμψή τους. 

Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να στηρίξουν έμπρακτα το εμπόριο και τον επιχειρηματικό κόσμο που παραμένει ο ”μεγάλος εργοδότης” της ελληνικής οικονομίας, δείχνοντας τεράστια ανθεκτικότητα στις προκλήσεις.  Η συνέχιση των προσπαθειών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος επιβάλλεται προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάκαμψη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα, η Ομοσπονδία μας αποτελώντας τη μεγαλύτερη ομοσπονδία της ΕΣΕΕ και έχοντας ως μέλη της 46 εμπορικούς και κλαδικούς Συλλόγους σε 10 νομούς στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, καταθέτει υπόμνημα προτάσεων στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Ακολουθεί η συνοπτική αποτύπωση των κυριότερων προτάσεων της Ο.Ε.ΕΣ.Π. ανά θεματική ενότητα:

Α. Φορολογικό

 1. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος επόμενου έτους τόσο για τα φυσικά (ατομικές επιχειρήσεις) όσο και τις εταιρείες. 
 2. Πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
 3. Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. 
 4. Περαιτέρω μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων. 
 5. Άμεση θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, ο οποίος θα τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης και τους προμηθευτές της.
 6. Θέσπιση αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους, κατ’ αναλογία όσων ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα.
 7. Θέσπιση μίας ενιαίας ρύθμισης των 120-240 δόσεων για όλα τα χρέη των επιχειρήσεων, τόσο προς την Εφορία όσο και στα Ασφαλιστικά ταμεία, με αφαίρεση των προσαυξήσεων και των πανωτοκίων.

 

Β. Ρευστότητα- Τραπεζικά – ΕΣΠΑ

 1. Βελτίωση των όρων του τραπεζικού συστήματος για πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδότησης και χορήγησης δανείων, οι οποίοι να ανταποκρίνονται στα δεδομένα της ελληνικής  μικρής και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
 2. Μείωση των χρεώσεων και των προμηθειών των Τραπεζών (χρεώσεις & έξοδα κίνησης για χρήση υπηρεσιών e-banking και πληρωμής μέσω POS).
 3. Διευκόλυνση και στοχευμένες παρεμβάσεις για την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Στόχος η διεύρυνση της περιμέτρου των μικρών επιχειρήσεων που θα ενταχθούν. 
 4. Σχεδιασμός προγραμμάτων απασχόλησης με βάση τις ανάγκες ανά Περιφέρεια της χώρας και πληρωμή των δικαιούχων εργαζομένων με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό τους από τη ΔΥΠΑ. 
 5. Θέσπιση κινήτρων για τις επιχειρήσεις (μείωση μη μισθολογικού κόστους) προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις αυξήσεις μισθών και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.
 6. Αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών  και ακινήτων, σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων και προστασία της πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης από οπουδήποτε.

Γ. Ανατιμήσεις προϊόντων & υπηρεσιών

 • Προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια:
 • Αφαίρεση – Κατάργηση των έμμεσων φόρων (π.χ. Χρεώσεις στο Δήμο) πέραν της αξίας του ρεύματος – φυσικού αερίου, που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς κατανάλωσης.    
 • Απαγόρευση απενεργοποίησης του μετρητή φορτίου (διακοπή ηλεκτροδότησης) για όσο διάστημα επικρατεί η ανισορροπία στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για όσο οι λογαριασμοί εκδίδονται με επαυξημένες χρεώσεις.  
 • Παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις αλλά και στα νοικοκυριά για αποπληρωμή των λογαριασμών που έχουν εκδοθεί και θα εκδοθούν με αυξημένες χρεώσεις από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, σε διάρκεια 24 μηνών, προκειμένου να διευκολυνθούν και να ανταπεξέλθουν. 
 • Επέκταση για όσο είναι αναγκαίο, της παραγωγής λιγνίτη όπως εφαρμόστηκε και σε άλλες Ευρωπαϊκές  Χώρες. 
 • Μείωση του Ειδικού φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), καθώς ο εξωγενής ορισμός της τιμής των ενεργειακών προϊόντων, διογκώνει τα κόστη των επιχειρηματιών.
 • Δημιουργία από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας σταθερού ενεργειακού τιμολογίου για τις επιχειρήσεις.
 1. Προστασία του καταναλωτή από κερδοσκοπικές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που λειτουργούν σε βάρος της αγοράς.

Δ. Ασφαλιστικά – Εργατικά 

 1. Χορήγηση επιδόματος ανεργίας για 12 μήνες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για όσους συναδέλφους δεν τα κατάφεραν και έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους.
 2. Άμεση επαναφορά της χορήγησης του 13ου και 14ου μισθού στους εργαζόμενους του Δημοσίου, όπως ισχύει και για στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Η αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων θα έχει σαν συνέπεια να αυξηθεί και η αγοραστική δύναμη και συνεπώς η κατανάλωση και η ρευστότητα των επιχειρήσεων.
 3. Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
 4. Αποδέσμευση των οφειλών του ΕΦΚΑ από την ασφαλιστική ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Δωρεάν ασφάλιση για όλους.
 5. Θεσμοθέτηση της Κυριακάτικης αργίας, αυστηρά τα καταστήματα ανοιχτά τρείς Κυριακές τον χρόνο.
 6. Βελτίωση του θεσμού των εκπτώσεων και των προσφορών ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές για τον καταναλωτή και να επιφέρουν όφελος στις μικρές επιχειρήσεις.

 

Με φόντο το δύσκολο και κρίσιμο χειμώνα που προμηνύεται, είναι αδήριτη η ανάγκη άμεσης θέσπισης ενός προγράμματος στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς ο κίνδυνος να οδηγηθούν σε μαζικά λουκέτα ελλοχεύει ακόμα. 

Στις δύσκολες αυτές συνθήκες δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός.

Από την μεριά της, η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει να καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων και θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια της Πολιτείας προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα καλύτερο αύριο για την επιχειρηματικότητα.

 

Εκ της Ομοσπονδίας