Θέματα που άπτονται της συνεργασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου συζητήθηκαν,σε κλίμα συνεργασίας, μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη και εκπροσώπων των Δασαρχείων της Αχαΐας.  Ο ισχυρός τους ρόλος, που είναι η φύλαξη και διατήρησής των δασών και της βιοποικιλότητάς απαιτεί στήριξη και αλληλοβοήθεια. Με το σκεπτικό αυτό ο κ. Ζαΐμης τους κάλεσε σε συνάντηση  και ενημερώθηκε για σημαντικά ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

«Η βέλτιστη επικοινωνία, ενημέρωση και αλληλοκατανόηση των θεμάτων και προβλημάτων των δασαρχείων πρέπει να είναι συνεχής και διαφανής. Ως εκ τούτου, η συνεργασία από την πλευρά μας θα φροντίσουμε να είναι άριστη διότι ο σκοπός είναι κοινός και οφείλουμε να στηρίζουμε κάθε υπηρεσία η οποία είναι εντεταλμένη για την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος», τόνισε ο κ. Ζαΐμης προσθέτοντας τα εξής: «Εκτός από το ζήτημα της στελέχωσης, πρέπει οι δασικές υπηρεσίες να εκσυγχρονιστούν ουσιαστικά. Να επιμορφωθούν, να εμπλουτιστούν σε επιστημονικές ειδικότητες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Σήμερα προστατεύουμε το δάσος για την κλιματική αλλαγή, για τη βιοποικιλότητά του».