ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ…..Πρώτη Προσωρινή Διοίκηση του Έθνους 1821.

(Είς τον ζοφερόν κλύδωνα της πολυχρονίου ..δουλείας μας ο κλήρος και ιδιαίτερα τα Μοναστήρια, έπαιξαν σπουδαίο ρόλο διότι ,διεφύλαξαν διά της θρησκείας τον χαρακτήρα, τα ήθη, τα έθιμα και την ωραιοτάτην γλώσσαν των προγόνων μας. Οταν ξέσπασε η μεγάλη του Έθνους επανάσταση, έδράξαντο των όπλων, ήνοιξαν την σημαίαν τού Τιμίου Σταυρού και υπερασπίζονται τα δίκαια της πατρίδος και της πίστεως. Σημαιοφόροι στον μεγάλο αυτό αγώνα,πού δεν πρέπει να λησμονηθούν είναι.,ό σεβάσμιος εκείνος, γηραιός, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ,ο ενάρετος Γρηγόριος και άλλοι περίφημοι αρχιερείς ,οι οποίοι έγιναν θύματα του πατριωτισμού των..Η επανάσταση ,που ξεκίνησε εδώ και λίγους μήνες, καθηγιάσθηκε στη συνείδηση του λαού με το αίμα του Πατριάρχη Γρηγορίου και των άλλων κληρικών, που από τότε δείχνουν το παράδειγμα της θυσίας.)

Η εικόνα του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε ,νυν Αγίου δωρήθηκε από τον σύλλογο Καλαβρυτινών Πειραιώς στην Ιερά Μονή της Αγίας Λάυρας το 2016 εκεί μαζί με τον Ανδριάντα του ανεψιού του (2006) Π.Π.Γερμανού θα μας καθοδηγούν και θα μας δείχνουν τον δρόμο της αξιοπρέπειας και της θυσίας. Οι διαχρονικοί αποδομηταί της εθνικής μας ιστορίας που μάχονται άνευ ουσιαστικού λόγου κατά της αληθείας. .δεν θα επιτύχουν.Ο Σύλλογος ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΏΝ Πειραιώς, στα πλαίσια των Εθνικών, Θρησκευτικών, κοινωνικών,πολιτιστικών δράσεών του με υπέρμετρη κοπιώδη προσπάθεια θα ανεγείρει και τρίτον Ανδριάντα, συν Θεώ, σύντομα στην Κλειτορία Καλαβρύτων (Μαζεϊκα),του εκφραστού της ενιαίας θρησκευτικής και Εθνικής συνειδήσεως, του πρωτεργάτου της επαναστάσεως του 1821 ,αοιδίμου Ιεράρχου Π.Π.Γερμανού. Πειραιάς 23/3/2020.

Ο πρόεδρος Αθ.Π.Χρονόπουλος, επίτιμος Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Ανάπτυξης

Η Γενική Γραμματεύς, Σταυρούλα Χαμακιώτου-Δημητράκου, Λυκειάρχης

(Διαβάστε εδώ)