Ένα αίτημα δεκαετιών.

Με μεγάλη χαρά προχωρήσαμε στην διάνοιξη δρόμου στον Άγιο Κωνσταντίνο στην περιοχή της Τουρλάδας.

Μετά από πολλές δεκαετίες, ξεκίνησε και ολοκληρώνεται η διάνοιξη του δρόμου στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στη περιοχή της Τουρλάδας.

Ήταν αίτηµα της τοπικής κοινωνίας και πραγµατοποιείται µετά από συντονισµένες ενέργειες και τη συνεργασία της Τοπικής Κοινότητας, του Προέδρου της κ. Καζάνη Νικόλαου, του Αντιδηµάρχου Κλειτορίας κ. Σωτήρη Δουκλιά, και την Επίβλεψη εκσκαφικών εργασιών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και τον κ. Χρήστο Τεμπέλη, και από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα Τουρλάδας, «Ευχαριστούμε όλους για τη συνεργασία τους και τις ενέργειές τους, ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες γιατί επιτέλους πραγµατοποιείται µια παρέµβαση που ήταν επιβεβληµένη να γίνει εδώ και δεκαετίες».