Παγκρατεϊκα Νέα Τριμηνιαία Έκδοση: Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2020