Η επιστολή της κοινοτικής παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη.

Επιστολή στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, απέστειλε η Κοινοτική Παράταξη μειοψηφίας του Σκεπαστού “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ”.

Η επιστολή, η οποία υπογράφεται και αποστέλλεται μόνο από την παράταξη μειοψηφίας μετά την άρνηση της πλειοψηφούσας παράταξης στη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της 28-02-2020, αναφέρεται στην Ολοκλήρωση & λειτουργία εγγειοβελτιωτικού έργου Υποχρεωτικού Αναδασμού Ξηροκάμπου Σκεπαστού Ν. Αχαΐας και έχει ως εξής: