ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

Αγαπητοί Γονείς , Μαθητές και Μαθήτριες του Γυμνασίου Κλειτορίας,
εξαιτίας των ερωτημάτων που δεχθήκαμε τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη δωρεά tablets σε μαθητές και μαθήτριες, οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:
1) Η μόνη δωρεά που έχει αποδεχθεί το Σχολείο μας, αφορά στη διανομή tablet από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί περιουσία του σχολείου και θα διατίθεται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, μετά την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σε οικονομικά αδύναμους μαθητές/μαθήτριες. Μετά την χρήση τους θα επιστρέφονται στο σχολείο, προκειμένου να επαναχρησιμοποιούνται κάθε χρόνο, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.
2) Σχετικά με την πρόσφατη δωρεά σε μαθητές/μαθήτριες της περιοχής από ιδιωτικό φορέα/χορηγό –όπως πληροφορηθήκαμε από τα δημοσιεύματα στον τοπικό ημερήσιο τύπο- διευκρινίζουμε ότι το Γυμνάσιο Κλειτορίας δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στην εν λόγω διαδικασία.
3) Τέλος, δεν είμαστε σε θέση να σας απαντήσουμε, ούτε με ποια κριτήρια επιλέγονται συγκεκριμένοι μαθητές, ούτε πόσα tablet έχουν διανεμηθεί. Σε κάθε περίπτωση, οι συγκεκριμένες δωρεές δεν αποτελούν περιουσία του σχολείου. Ως εκ τούτου παρακαλούμε να απευθυνθείτε στους φορείς που διανέμουν τις συσκευές, προκειμένου να σας παρέχουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Κλειτορίας
Φωτεινή Δημακοπούλου