Η Κυριακή των Αγίων Πατέρων

31 Μαΐου: Κυριακή των Αγίων 318 Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου.