Τα συνεργεία εργάζονται εντατικά και ήδη έχουν γίνει οι εργασίες της καθαίρεσης της υφιστάμενης πλακόστρωσης των τσιμεντένιων κυβόλιθων, έχουν ξηλωθεί διάφορα δομικά στοιχεία, έχει εκσκαφεί ολόκληρη η πλατεία,
Θα ακολουθήσουν ηλεκτρολογικές εργασίες, της πλατείας και όλες οι υπόλοιπες εργασίες που προβλέπονται στη σχετική Μελέτη του έργου. Πραγματοποιείται «τηρώντας πάντα τα αναγκαία μέτρα προστασίας» της δημόσιας υγείας και για λόγους διατάραξης της κοινής ησυχίας».