Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο φθαρμένο Καλώδιο μεταφοράς, ρεύματος στο κτίριο της Δ.Ε. Κλειτορίας αλλά και στο ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας που στεγάζετε στο ίδιο κτίριο, Όπως μας ενημέρωσαν, η βλάβη επιδιορθώθηκε και ηλεκτροδοτούνται έκτοτε μετά την αντικατάσταση στο φθαρμένο καλώδιο κεντρικού δικτύου ρεύματος.