Το δεύτερο βήμα εμπιστοσύνης προς τους συνεργάτες του έδειξε ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Μετά τον ορισμό του Γιάννη Σαμαρτζόπουλου ως αντιδήμαρχο οικονομικών που ήταν το πρώτο βήμα, ήρθε και το δεύτερο. Η απόφαση του κ Θανάση Παπαδόπουλου είναι ένα ακόμα καλό βήμα προς την αξιοποίηση των συνεργατών του. Φυσικά μιλάμε για πέραν των όσων ορίζονται υποχρεωτικά από τον νόμο.

Είναι σίγουρο ότι ένα από τα πιο ικανά στελέχη της παράταξης Παπαδόπουλου είναι ο κ. Λεωνίδας Βασιλόπουλος ο οποίος αναλαμβάνει δράσεις που αφορούν τον τουρισμό, ως εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για το έργο αυτό.

Το επίσης σημαντικό είναι ότι από την απόφαση προκύπτει η εμπιστοσύνη του δημάρχου προς το πρόσωπο του κ. Βασιλόπουλου στον οποίο δίνεται, για την λειτουργικότητα του εγχειρήματος, το διαδικαστικό δικαίωμα υπογραφών.

Ανατέθηκε ο συντονισμός και η εποπτεία των παρακάτω δράσεων
1. Συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα τουριστικής δράσης
2. Προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού στον Δήμο Καλαβρύτων
3. Την τουριστική προβολή του Δήμου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
4. Τη δημιουργία επιτροπών και συνεργασία με φορείς για το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού και την αναβάθμιση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος
5. Την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής
6. Την ψηφιοποίηση και την ενιαία προβολή κάθε συγκριτικού πλεονεκτήματος του τόπου μας.

Ο ανωτέρω εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, σε συνεννόηση πάντα με το δήμαρχο, παρακολουθεί και ενημερώνει για ζητήματα σχετικά με τα καθήκοντά του. Προκαλεί και συντονίζει συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς και προτείνει και εισηγείται σχετικές δράσεις στο δημοτικό συμβούλιο. Εξουσιοδοτείται δε να υπογράφει με εντολή Δημάρχου, έγγραφα και αλληλογραφίες του δήμου με κάθε φύσεως δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου εποπτείας που του ανατέθηκε.

Πηγή:kalavrytanet.com