ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Προς: Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Φαρμάκη
           Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομάτη
           Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Διοίκησης & Πρόεδρο
                                 Οικονομικής Επιτροπής κ. Σακελλαρόπουλο  

Θέμα: Καθαρισμός – Ευπρεπισμός Τάφρων και Πρανών της  Π.Ε.Ο. από Μπούκα Πλατάνου έως Αιγείρα Αιγιαλείας και αποκατάσταση ηλεκτροδότησης στο τούνελ παραλίας Πλατάνου

Ευχαριστούμε για τα καθοριστικής σημασίας έργα καθαρισμού και ευπρεπισμού, τάφρων και πρανών του Παλαιού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο τμήμα Μπούκα Πλατάνου, Κρυονέρι, παραλία Συλιβαινιωτίκων, Κράθιο και Αιγείρα και για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο τούνελ παραλίας Πλατάνου.

Ο ευπρεπισμός συνίσταται σε εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών από κλαδιά και θάμνους, για λόγους τόσο πυροπροστασίας όσο και ασφαλείας καθώς εμπόδιζαν την ορατότητα και δημιουργούσαν προβλήματα και ατυχήματα στους διερχόμενους στο Παλαιό Επαρχιακό Δίκτυο.

Επιπλέον, έγινε αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο τούνελ παραλίας Πλατάνου. Η ηλεκτροδότηση στο τούνελ παραλίας Πλατάνου υπήρξε ένα χρόνιο πρόβλημα και μόνιμο αίτημα της κοινότητας παραλίας Πλατάνου, στο οποίο δόθηκε οριστική λύση.

Άμεσα ανταποκρίθηκε στα ανωτέρω ζητήματα η περιφέρεια μετά από αίτημα του προέδρου του Συλλόγου Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιαλείας και των προέδρων των κοινοτήτων Πλατάνου, Παραλίας Πλατάνου, Καλαμιά και Αιγείρας καθώς και μετά από επισήμανση για άρση της επικινδυνότητας των πεζών και των οχημάτων που διέρχονται από τα εν λόγω τμήματα του Παλαιού Επαρχιακού Οδικού δικτύου εκ μέρους του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας.

Ευχαριστούμε για την παροχή ενός ασφαλούς, λειτουργικού και σύγχρονου οδικού δικτύου που δεν ελλοχεύει κινδύνους για πεζούς και οχήματα ώστε να ταξιδεύουν όλοι με ασφάλεια και άνεση.

   Με εκτίμηση,

          Ο Πρόεδρος                      Η Γεν. Γραμματέας            

Σακελλαρόπουλος Γεώργιος           Λεπενιώτη Ευαγγελία