Καλή συνεργασία, φέρνει καλά αποτελέσματα.
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου και του Δήμου Καλαβρύτων, τοποθετήθηκαν μεταλλικά πλέγματα σε όλα τα επικίνδυνα σημεία του κεντρικού δρόμου του χωριού.
Αξίζουν θερμές ευχαριστίες στον Αντιδήμαρχο κ. Σωτήρη Δουκλιά και στον Πρόεδρο Τ.Κ. Τουρλάδας κ. Νίκο Καζάνη που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου για την υλοποίηση του έργου, το οποίο μπορεί να είναι μικρής σχετικά δαπάνης, αλλά μεγάλης σημασίας όσον αφορά την ασφάλεια των συγχωριανών και δη των μικρών παιδιών.