Υπόμνημα του 1992 προς την Κοινότητα Κλειτορίας.

Συζητήθηκε και εγκρίθηκε την 12.8.1992, μαζί με την έγκριση του Καταστατικού του Συλλόγου.