Εξωραϊστικός Σύλλογος Οι Φίλοι του Μαζιού

Έδρα: Ελατόφυτο Κλειτορίας – Έτος ίδρυσης: 1994

Μάζι, Αύγουστος 2020

ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε,

η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας διεξήχθη και φέτος την 13.8.20, με συμμετοχή 30 περίπου φίλων του Μαζιού, μελών του Συλλόγου. 

Α. Το Δ.Σ. ενημέρωσε για τη δραστηριότητα του Συλλόγου κατά το παρελθόν έτος:

α. τοποθετήθηκαν προστατευτικοί κώνοι σήμανσης σε επικίνδυνο σημείο της αμαξιτής οδού

β. έγινε καθαρισμός της Μουτσάρας

γ. έγινε επισκευή της Ούρδιας

δ. έγινε ολοσχερής εξόφληση των έργων του εντευκτηρίου, ενώ τοποθετήθηκε και στέγαστρο στην πόρτα του υπογείου

ε. σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή, έγιναν: επισκευή αμαξιτής οδού, εσωτερικού οδικού δικτύου, λάμπες δημοτικός φωτισμός, αποκομιδή απορριμμάτων

Β. Λειτουργία εντευκτηρίου

Έγινε ενημέρωση για τη μη υποβολή προσφορών εντός της προθεσμίας που είχε τάξει ο Σύλλογος. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, ο Σύλλογος αποφάσισε την ανάθεση της λειτουργίας του στο ζεύγος Δημήτρη Παμπόρη και Μαντώς Μηλώση. Το σύνολο των κατοίκων είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένο με τη φετινή λειτουργία του εντευκτηρίου, η οποία αξιολογείται ως η καλύτερη σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του.

Γ. Ενημέρωση για συνάντηση με δημοτική αρχή (12.8.2020)

Οι Σ. Ορφανός και Π. Θανασάς ενημέρωσαν για τη συνάντηση που είχαν την προηγουμένη με τον Αντιδήμαρχο κ. Σ. Δουκλιά. Στη συνάντηση τέθηκαν τα εξής θέματα και λήφθηκαν οι εξής απαντήσεις:

α. ασφαλτόστρωση αμαξιτής οδού

Από πλευράς Δήμου, δεν διαφαίνεται δυνατότητα άμεσης υλοποίησης.

β. τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία της αμαξιτής οδού

Θα σταλεί έγγραφο στην Περιφέρεια μέσω του Δήμου. Εκτιμάται ότι το έργο θα υλοποιηθεί.

γ. εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης

Προτείνεται η εκπόνηση τεχνικής έκθεσης για τη διέλευση του δικτύου, με ευθύνη του Συλλόγου. Ο Δήμος θα μπορούσε να κατασκευάσει το δίκτυο (Φ18). Οι χρήστες θα επιβαρύνονται με τέλος σύνδεσης 186 €, συν τα έξοδα σύνδεσης της οικίας τους με τον κεντρικό αγωγό. – Το τεχνικό πρόγραμμα εκπονείται κάθε χρόνο περί τα μέσα Οκτωβρίου.

δ. καθαρισμός δεξαμενών (ιδίως Κοψοκέφαλος)

Ο Δήμος θα αποστείλει έναν εργάτη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

ε. επιχορήγηση συλλόγων

Δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία αυτή την περίοδο. Ο Δήμος, ωστόσο, μπορεί να καλύψει κόστος φιλοξενίας σε περίπτωση οργάνωσης κάποιας πολιτιστικής εκδήλωσης.

Δ. Συζήτηση για εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης

Κατόπιν εκτενούς συζήτησης, αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθεί η δημιουργία δικτύου ύδρευσης από τον Δήμο. Θα γίνει προσπάθεια για εκπόνηση της τεχνικής έκθεσης διέλευσης του δικτύου από τους Δ. Πέττα και Ν. Παπαγεωργόπουλο, στη βάση και της παλαιότερης μελέτης του Αθ. Πλατή.

Ε. Στη συνέχεια η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον κατωτέρω οικονομικό απολογισμό για την περίοδο 13.8.19 – 13.8.20:

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
Υπόλοιπο εκ μεταφοράς, 13.8.2019 773,64 Καρέκλες – Τραπέζια εντευκτηρίου 350
Συνδρομές μελών και προσφορές 3110 τελικές εργασίες εντευκτήριο 2305
Προκαταβολή καφενείου 2020 200 επισκευή Ούρδια 200
ΔΕΗ εντευκτηρίου 301
Λογιστής (2 έτη) 112
Κτηματολόγιο 35
Μπλοκ αποδείξεων κλπ. 87
φιλοξενία ιερέα 61
ΣΥΝΟΛΟ 4083,64 ΣΥΝΟΛΟ 3451

Καθαρό υπόλοιπο 13.8.2020: 632,64 € .

ΣΤ. Προγραμματισμός Δ.Σ. για το επόμενο έτος

Προτάθηκαν, από το Δ.Σ. και από μέλη του Συλλόγου, τα εξής έργα, τα οποία εντάσσονται στον προγραμματισμό των επόμενων ετών:

  1. ξύλινο κιγκλίδωμα προς Λαγκάδι
  2. καθαρισμός στο Καλπάκι
  3. καθαρισμός δεξαμενής Κοψοκέφαλου
  4. κατασκευή και τοποθέτηση παγκακιών σε Μουτσάρα και Βρύση Χαράς
  5. στηθαία ασφαλείας στην αμαξιτή οδό (έγγραφο προς Περιφέρεια)
  6. διεύρυνση των ρείθρων στην αμαξιτή οδό
  7. αποκατάσταση οδού πρόσβασης από Ρούγα προς οικία Μπιλίτση
  8. επιδιόρθωση λίγων πλακών που λείπουν στην Ούρδια
  9. προώθηση της χαρτογράφησης μονοπατιών

Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε,

το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους τους «φίλους του Μαζιού» για την έως τώρα συμβολή τους (ηθική και οικονομική) στις προσπάθειες του Συλλόγου μας. Με την ευκαιρία αυτή, θέλουμε να παρακαλέσουμε όσους οφείλουν ακόμη συνδρομές (25 € ετησίως) να τις καταθέσουν στον λογαριασμό 225/29616017 (GR6301102250000022529616017) της Εθνικής Τράπεζας και ακολούθως να ενημερώσουν τον Ταμία κ. Γιώργο Καραπάνο (694.220.4462, joekarapanos@yahoo.gr).

Με θερμούς πατριωτικούς και φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γραμματέας:

Σ. Ορφανός                                     Π. Θανασάς