Από την σημερινή αυτοψία από εξειδικευμένους επιστήμονες από την Ιταλία που απευθύνθηκε το Λιμενικό Ταμείο μετά από εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου, για τις ρηγματώσεις του πλάτανου του Παυσανία. Το Λιμενικό Ταμείο έδειξε τη πρέπουσα σημασία στο ιστορικό πλάτανο. Το αποτέλεσμα της αυτοψίας θα ανακοινωθεί άμεσα με λύσεις & ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις…

Πηγή – Vasilis G. Christopoulos