Έγγραφο του Προέδρου της Δημοτικής  επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καλαβρύτων προς τους κ.κ. α) Περιφερειακό Δ/ντη εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος κ Κων/νο Γιαννόπουλο β) Τον Δ/ντη Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Αναστάσιο Σταυρογιαννόπουλο γ) Τον Δ/ντη Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Ανδρέα Ζέρβα, για την υποστελέχωση των σχολείων του Δήμου μας.  

Ακολουθεί το έγγραφο: