Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι Πρόεδροι των κοινοτήτων του Δήμου Καλαβρύτων,
Στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας για την τουριστική προβολή του
Δήμου Καλαβρύτων, πρόκειται να δημιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα
τουριστικού ενδιαφέροντος, που στόχο θα έχει τη συλλογή, την ψηφιοποίηση
και την ενιαία προβολή & ανάδειξη κάθε συγκριτικού πλεονεκτήματος του
τόπου μας, αξιοποιώντας την καινοτομία στην ενημέρωση των επισκεπτών
και την προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων.
Στις ενότητες που θα δημιουργηθούν (Ιστορία, Δραστηριότητες,
Μνημεία, Επισκέψιμοι Χώροι, Τοπικά Προϊόντα, Εκδηλώσεις κ.λ.π.) θα
υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία, που θα αναδεικνύει την ιστορία και τις
ομορφιές του κάθε Χωριού. Για τον σκοπό αυτό – σε συνεργασία με
Συλλόγους, Φορείς & κάθε Χωριανό σας που μπορεί να συνεισφέρει σε αυτήν
την προσπάθεια – παρακαλούμε να συγκεντρώσετε και να αποστείλετε έως τις
20 Οκτωβρίου 2020, το υλικό (ιστορικά στοιχεία, αξιοθέατα, φωτογραφίες…)
που κατά τη γνώμη σας συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην αναγνώριση
του Χωριού σας ως τουριστικό προορισμό. Στα στοιχεία να
συμπεριλαμβάνεται (με την ένδειξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ) αν το Χωριό διαθέτει
παραδοσιακό καφενείο, κατάστημα εστίασης και χώρο διαμονής.
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι Πρόεδροι,
Με τη δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας τουριστικού
ενδιαφέροντος, ο Δήμος μας θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο
“εργαλείο”, που θα συντελέσει στην προσέλκυση επισκεπτών, στη “διάχυσή”
τους σε όλο το Δήμο και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Γίνεται
κατανοητό ότι η συμβολή σας στην επιτυχία του εγχειρήματος είναι
καθοριστική και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε την ανταπόκρισή σας.

Με εκτίμηση

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού

Λεωνίδας Βασιλόπουλος