Από

ΤΟΕΒ Μαρμάρων 

Δ.Δ. Αιγείρας Αιγιαλείας 

Προς

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

 Πανεπιστημίου 254                                                                      

Τ.Κ. 26110

Τηλ.: 2613613129

Υπόψιν κ. Περιφερειάρχη Φαρμάκη Νεκτάριου

  & κ. Αντιπεριφερειάρχη Σακελλαρόπουλου Παναγιώτη 

                                                 Ευχαριστήρια επιστολή 

    Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη κ. Φαρμάκη Νεκτάριο και τον  Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής Δημοσιονομικού Ελέγχου Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο για την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος μας καθώς υπέγραψε  τη διακήρυξη για το «Αρδευτικό έργο Μαρμάρων Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας», Προϋπολογισμού 250.000,00€, το οποίο θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ένα έργο πνοής για την βελτίωση των αρδευτικών αναγκών του ΤΟΕΒ Μαρμάρων όπου η έκταση που θα αρδεύεται θα είναι 1850 στρέμματα. Θα υπάρχει  δυνατότητα τροφοδότησης και σε ώρες αιχμής ζήτησης, σε αντίθεση με την υπάρχουσα κατάσταση, όπου η έλλειψη δεξαμενής ανάγκαζε τους ωφελούμενους αγρότες να αρδεύουν ώρες που υπήρχε μεν πίεση στο δίκτυο, αλλά δεν ήταν κατάλληλες γεωπονικά, ή ήταν δυσλειτουργικές (πχ 2:00-4:00πμ).                                   

                                                                                     Με εκτίμηση 

                                                                               Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ.

                                                                               Γιαννόπουλος Μιχάλης