Μια ακόμη βράβευση της Ελληνικής εταιρείας ΤΕΜΑΚ του Ηρώδη Μητσόπουλου στα Environmental Awards στον δρόμο για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία στην κατηγορία “Έξυπνες τεχνολογίες νερού & Εξοπλισμός“, μέσω της σχεδίασης, κατασκευής και εγκατάστασης εργοστασίου αφαλάτωσης του νερού των πηγών του Αναβάλλου στον Δήμο Άργους Μυκηνών.

Ο Δήμος και η ΔΕΥΑ εξασφάλισαν στους Δημότες και επισκέπτες την αυτονομία πόσιμου νερού σε περιόδους λειψυδρίας μέσω μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.460.000 m3/έτος με κόστος παραγωγής 0,12 €/m3, μηδενίζοντας την χρήση εμφιαλωμένου νερού και μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Αποστολή της εταιρείας μας είναι η εξασφάλιση νερού υψηλής ποιότητας μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών επεξεργασίας νερού, με σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, το φυσικό περιβάλλον και την ισορροπία του υδάτινου ισοζυγίου.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο Δήμο για την έμπνευση του συγκεκριμένου έργου, στην Γενική Διεύθυνση της ΔΕΥΑ για την οργάνωση, και τον συντονισμό εκτέλεσης του και στην ομάδα της ΤΕΜΑΚ για την υλοποίηση του!!!