Ι. Κόσκορης:

Το παρατσούκλι Κόσκορης είχεν αποδοθεί εις τον Ανδρουτσόπουλον Ιωάννην του Αλεξάνδρου από τους Καμενιάνους Καλαβρύτων και σημαίνει σκελετόν εις τον οποίον αποκτούν υπόστασιν πολλές αρετές, εκ του κόσκος = κόκαλον. Είναι γνωστή η φράσις: «γερό κόκαλο» = άνθρωπος πολύ ανθεκτικός. Κόσκος εκ του Αλβανικού Koske. Από την έρευναν προκύπτει ότι λέξις εις την Αλβανικήν είναι δάνειον εκ της Ελληνικής λέξεως κόκαλον. Ο Κόσκορης εγεννήθη εν έτει 1849.

Η ετυμολογική ανάλυσις της λέξεως Κόσκορης, οι αφηγήσεις γερόντων, οι οποίοι είχαν γεννηθεί μεταξύ των ετών 1875-1884, καθώς και η προκοπή του συγκεκριμένου ανθρώπου, συγκλίνουν εις την ερμηνείαν, η οποία δίδεται εις το παρατσούκλι Κόσκορης.

  1. Σύζυγος του Γιάννη του Κόσκορη ήταν η Πελαγία, αδελφή του Βασιλείου Σταθακοπούλου από τους Καμενιάνους, μετά της οποίας απέκτησε προοδευτικήν πολυμελή οικογένειαν. 
  2. Παιδιά τους: 

α. Ο Αλέξανδρος, ο οποίος εγεννήθη εν έτει 1882 και έφερε το όνομα του παππού του. Επολέμησεν εις τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913 εις την IV Μεραρχίαν και συγκεκριμένα εις το Πυροβολικόν. 

Ούτος είχεν έλθει εις γάμου κοινωνίαν μετά της Αγγελικής (Αγγέλως) Νικολοπούλου από τους Καμενιάνους, κόρης του Χρήστου Νικολοπούλου δισεγγονής του οπλαρχηγού Ξενοχρήστου, μετά της οποίας απέκτησε ένα παιδί, το οποίον έφερε και το όνομά του, καθ’ ότι ούτος εκοιμήθη εν Κυρίω περίπου εις το 37ον έτος της ηλικίας του, από παροξυσμόν σκωληκοειδούς αποφύσεως. 

β. Ο Δημήτρης, ο οποίος εγεννήθη εν έτει 1876 και ήλθεν εις γάμου κοινωνίαν μετά της Μαρίας Λυκάκη από Κέρτεζην Καλαβρύτων. Μαζί της απέκτησε λαμπράν πολυμελή οικογένειαν. 

γ. Ο Βασίλης, γνωστός με το υποκοριστικόν Βασιλάκος, ο οποίος εγεννήθη εν έτει 1893 και είχε λάβει μέρος εις την Μικρασιατικήν Εκστρατείαν. Είχεν έλθει εις γάμου κοινωνίαν μετά της Δήμητρας Δημητροπούλου του Γεωργίου από Αλέσταινα Καλαβρύτων. Μαζί της απέκτησε δημιουργικήν πολυμελή οικογένειαν.

δ. Η Γεωργία (Γεωργίτσα), η οποία υπανδρεύθη τον Γεώργιον Πορετσάνον (Καλόγερον) από το Λεχούρι Καλαβρύτων.

ε. Η Μαρία (Μαρίτσα), η οποία υπανδρεύθη τον Νικόλαον Βασιλακόπουλον, επίσης από το Λεχούρι.

στ. Μία ακόμη κόρη τους, της οποίας το όνομα δεν γνωρίζω και η οποία επλήγη θανάσιμα από κεραυνόν μαζί με σαράντα αρνιά, κάτω από ένα δένδρον (δρυν) εις τον αυχένα Ζαχαριά της Ερυμανθίου Καπρίβαινας.

Έστω υπ’ όψιν των νεωτέρων ότι το μαλλί των προβάτων και το τρίχωμα των σκύλων φέρουν πολύ φορτίον στατικού ηλεκτρισμού και είναι ευάλωτα εις τον κεραυνόν. Για τον λόγον αυτόν ποτέ μέσα στο κοπάδι από πρόβατα σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Σημειωτέον ότι τα κοπάδια των προβάτων, εξ ενστίκτου, κατά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, εγκαταλείπουν τον χώρον κάτω από τα δένδρα, τα οποία ως υψηλότερα σημεία εις την περιοχήν τους, συμβάλλουν αθροιστικά εις τον κίνδυνον, αν και το σημείον, το οποίον πλήττει κάθε φορά ο κεραυνός, εξαρτάται και από άλλους παράγοντες (θέσις καταιγιδοφόρου νέφους, εξάρσεις εδάφους, μεταλλικά αντικείμενα, κεραίες κ.λπ.). Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος, για τον οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αλεξιβρόχια με μεταλλικούς σκελετούς κατά τα ακραία καιρικά φαινόμενα.   

Παρατίθεται φωτογραφία του Δημητρίου Ανδρουτσοπούλου, γυιού του Κόσκορη, γεμάτου φροντίδων, όπως φαίνεται εκ της αποτυπωμένης εις τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ψυχικής διαθέσεως, με σπάνιαν παραδοσιακήν φορεσιάν αρρενοπρεπή μύστακα και ποιμενικήν ράβδον, καθ’ ότι ούτος ήταν ένας από τους πλέον γραφικούς ποιμένες της περιοχής μας, κατά την εποχήν του.        ΙΙ. Αδελφός του Γιάννη του Κόσκορη ήταν ο Βασίλης Ανδρουτσόπουλος ή Καλόγερος, ο οποίος εκοιμήθη εν Κυρίω εις Αρχαίαν Ήλιδα (Παλιόπολη) Αμαλιάδος, όπου παρεχείμαζε με το ποίμνιόν του.

Ούτος απεκαλείτο Καλόγερος, καθ’ ότι από μικρό παιδί ήτο άνθρωπος της Εκκλησίας και εφρόντιζε για τους συνανθρώπους του, τόσον μάλιστα ώστε η μάνα του έλεγε: 

«Φρόντισε και λίγο τον εαυτόν σου, δεν σε προορίζω για καλόγερο».

  1. Σύζυγος του Βασιλείου Ανδρουτσοπούλου ήταν η Ακριβή Παπασπυροπούλου, αδελφή του Μιχάλη Παπασπυροπούλου.   
  2. Παιδιά τους: 

α. Ο Γιώργης, ο οποίος εγεννήθη εν έτει 1892 και απήλθεν από την ζωήν σχετικά νέος, χωρίς να αφήση οικογένειαν.

β. Η Θεώνη, η οποία έφυγε και αυτή από τη ζωήν πριν το 25ον έτος της ηλικίας της, χωρίς να αφήση οικογένειαν.

γ. Η Τασούλα, η οποία ήλθεν εις γάμου κοινωνίαν μετά του Αθανασίου Παναγοπούλου ή Ανδριοπούλου και απέκτησαν δύο κόρες, πολύ αξιόλογες με λαμπρές οικογένειες.

Ο Αθανάσιος Παναγόπουλος ή Ανδριόπουλος, γνωστός ως Αθανασιάδης, γεννηθείς εν έτει 1895, υηπηρέτησεν εις την Στρατοχωροφυλακήν και είχε λάβει μέρος εις την Μικρασιατικήν Εκστρατείαν.

Ούτος έφερε και δεύτερον επώνυμον Ανδριόπουλος, επειδή τον παππού του τον έλεγαν Αντρία. 

Παρατίθεται φωτογραφία του ζεύγους Αθανασίου Παναγοπούλου-Ανδριοπούλου και συζύγου του Τασούλας. Ο επί θυγατρί γαμβρός του, σύζυγος της κόρης του Θεώνης, Κυριακόπουλος Χαράλαμπος γεννηθείς εν έτει 1920 είχε προσχωρήσει εις την Εθνικήν Αντίστασιν και έλαβε μέρος εις την μάχην του Λάδωνα ποταμού, εναντίον των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής, όπου και ετραυματίσθη. Επίσης είχε λάβει μέρος και σε άλλες μάχες εναντίον των Γερμανών, όπως εις την περιοχήν της ημιορεινής Ηλείας κ.λπ. 

Εν ευθέτω χρόνω θέλω δημοσιεύσει φωτογραφία του ζεύγους Χαραλάμπους Κυριακοπούλου και συζύγου του Θεώνης.

Υ/Γ. Τοποθέτησις επί προηγουμένου δημοσιεύματος:

Επανέρχομαι εις το από 7-10-2020 δημοσίευμά μου και τοποθετούμαι ως ακολούθως, εις ό,τι αφορά την οικογενειακήν τάξιν του Καλογεροπούλου Θεοδώρου του γνωστού με το παρατσούκλι Ζαΐμης.

  1. Πρώτη σύζυγος αυτού.

Αντωνία Αντωνοπούλου, μετά της οποίας απέκτησε δύο παιδιά.

α. Σωτήρην, εγκατασταθέντα εις ΗΠΑ.

β. Ιωάννην, πεσόντα κατά την Μικρασιατικήν Εκστρατείαν, χωρίς να αφήση οικογένειαν.

  1. Δεύτερη σύζυγος αυτού:

  Βασιλική Κουντουριώτη, μετά της οποίας απέκτησε επτά παιδιά.

α. Αντώνην πεσόντα κατά τον Α΄ Παγκόσμιον Πόλεμον.

β. Ανδριάναν σύζυγον Ιωάννου Κανέλλου εκ Σκεπαστού Καλαβρύτων, 

γ. Αθανάσιον εγκατασταθέντα εις ΗΠΑ.

δ. Κωνσαντίνον, ο οποίος έζησε και εκοιμήθη εν Κυρίω εις Καμενιάνους.

ε. Χρήστον, γνωστόν με το υποκοριστικόν Χρηστάκης, ο οποίος έφυγε νέος από την ζωήν, χωρίς να αφήση οικογένειαν.

στ. Δημήτριον, πεσόντα κατά την Μικρασιατικήν Εκστρατείαν, χωρίς να αφήση οικογένειαν.

ζ. Γεώργιον γνωστόν με το παρατσούκλι ως Καρακώσταν εγκατασταθέντα εις Αθήνας. 

Η προσπάθεια ερεύνης, με το πόθεν τα παρατσούκλια κ.λπ., έχει στόχον να παρουσιάση, εις το μέτρον του δυνατού, τον απλούν και μεστόν σοφίας τρόπον σκέψεως ωρισμένων ανθρώπων. Όμως εις την προσπάθειαν αυτήν δίδεται η ευκαιρία αναφοράς εις ωρισμένα πρόσωπα και γεγονότα σχετικά με την προστασίαν της Ιστορικής και Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς. Και ως εκ τούτου παρέλκει κάθε άλλη επιδίωξις, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ολισθήματα.         

 Συνεχίζεται:

 Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος – Γεωργάκης 

Εκ Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων Καλαβρύτων