Γράφει ο Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος..

Συνέχεια εκ του προηγουμένου 28-10-2020 υπό τον τίτλον: «Ελληνο-
Ιταλικός Πόλεμος 1940-1941 και η Πατριωτική Προσφορά των
συγχωριανών μας».

Η επιστράτευσις συνεχίζεται, τα Ελληνόπουλα σπεύδουν να
καταταγούν εις τις Μονάδες Επιστρατεύσεως, προκειμένου να ενισχύσουν
τις μαχόμενες Μονάδες, με βάσιν τα υφιστάμενα σχέδια.
Όπως αναφέρεται εις το προηγούμενον δημοσίευμα, είκοσι δύο (22)
παλληκάρια επεστρατεύθησαν μόνον από το χωριό μας, από τους
Καμενιάνους Καλαβρύτων.
1. Παρατίθεται φωτογραφία του Διοικητού της VIII Μεραρχίας
Στρατηγού Χαραλάμπους Κατσιμήτρου αριστερά και του Αρχηγού
Πυροβολικού της Μεραρχίας Συνταγματάρχου Μαυρογιάννη δεξιά, οι
οποίοι μετά των λαμπρών συνεργατών των εδεκαπλασίασαν την δύναμιν
και την απόδοσιν της Ιστορικής Μεραρχίας, καθώς και φωτογραφία
(ενδεικτικά) πολεμιστών του ΕΠΟΥΣ 1940-1941, εξ αριστερών:
Κωνσταντίνος Ι. Καλογερόπουλος από Καμενιάνους
Βασίλειος Α. Αθανασόπουλος από Δροβολοβόν
Δημήτριος Ι. Φωτόπουλος από Καμενιάνους
Όπισθεν αυτών:
Δύο στρατιώτες από την Κάτω Αχαΐα εις διατεταγμένην υπηρεσίαν.

Τα υποζύγια επιτάσσονται, προκειμένου να ενισχυθούν οι
εφοδιοπομπές του Στρατού μας.
Οι μάχες μαίνονται λυσσωδώς.
Οι κλιματολογικές συνθήκες πολύ άσχημες και ο επερχόμενος
χειμώνας προβλέπεται ότι θα είναι δριμύτατος.
Οι ανάγκες των Στρατιωτών μας σε φανέλλες μάλλινες και κάλτσες
επιβάλλεται να καλυφθούν με εθελοντικήν προσφοράν.
Αναβιώνει ο θεσμός της «Φανέλλας του Στρατιώτου». «Πρόκειται
για έναν από τους πλέον ρωμαντικούς θεσμούς που γέννησαν οι εθνικές
περιπέτειες της χώρας, συνδέθηκε με μίαν Αγγλικής καταγωγής
γαλαζοαίματη και έζησε μεγαλουργώντας περίπου μίαν εξηκονταετίαν!
Όλα ξεκίνησαν από μία έκκληση που απηύθυνε η Πριγκήπισσα Αλίκη,
σύζυγος του Πρίγκηπος Ανδρέου…. Όταν κηρύχθηκε η επιστράτευσις εις
την Ελλάδα το 1912, μία δημοσίευσις της Εστίας ευαισθητοποιούσε
ιδιαιτέρως τους Έλληνες και τις Ελληνίδες υπό τον τίτλον «Η έκκλησις
της Βασιλοπούλας» και υπότιτλον «Τα εσώρουχα του Στρατιώτου».
Παρετίθετο ανακοίνωσις που είχε εκδοθεί αυθημερόν από τα Ανάκτορα:
Έκαστον Στρατιώτην, το οποίον η Πατρίς μας εκάλεσεν εις τα όπλα εις
αυτάς τας κρισίμους περιστάσεις του Έθνους, θα επεθύμουν να εφοδιάσω
το ταχύτερον δια των απαραιτήτων ενδυμάτων κατά τας παρούσας εποχάς
του έτους, ανέφερε η έκκλησις που έφερε την υπογραφήν “Αλίκη”.
(Ελευθέριος Σκιαδάς).
Παρατίθεται φωτογραφία της Ιστορίας του θεσμού της Φανέλλας
του Στρατιώτου.

Την εποχήν εκείνην εις το χωριό μας, τους Καμενιάνους, την πρωτοβουλίαν για να πλεχθούν φανέλλες και κάλτσες για τα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδος ανέλαβεν η αδελφή του παππού μου η Ρεβέκκα του Γεωργάκη, σύζυγος του Ανδρέου Αθανασοπούλου, του γνωστού με το παρατσούκλι Πεταλάς.
Η Ρεβέκκα, εγγονή της αρχοντοπούλας Ρεβέκκας Παρασκευοπούλου από το χωριό Δροβολοβόν Καλαβρύτων, κόρης του Φιλικού Παρασκευοπούλου, εμφορουμένη από αρχοντιάν, δημιουργικήν ευαισθησίαν και φιλοπατρίαν, δικαίως της απεδόθη το παρατσούκλι
Ρηγοπούλα – Ρήγω = Βασιλοπούλα.
Το μεγαλύτερον παιδί της ο Χρήστος έπεσεν ηρωϊκώς εις την μάχην
του Σαγγαρίου ποταμού, κατά την Μικρασιατικήν Εκστρατείαν. Τα άλλα
τρία παιδιά της Δημήτριος, Γεώργιος και Γρηγόριος επολέμησαν κατά τον
Ελληνο-Ιταλικόν και Ελληνο-Γερμανικόν Πόλεμον 1940-1941:
Επέστρεψαν και τα τρία με τραύματα και κρυοπαγήματα.
Παρατίθεται φωτογραφία της πρωτεργάτιδος του θεσμού της
Φανέλλας του Στρατιώτου εις το χωριό μας Ρεβέκκας Αθανασοπούλου της
Ρηγοπούλας ή Ρήγως = Βασιλοπούλας, μετά του συζύγου αυτής Ανδρέου.

«Τον Ιούνιο του 1938, όταν ο διάδοχος Παύλος εδέχετο σε ακρόαση
την Αποστολοπούλου, πρόεδρον της εν Καβάλα Ενώσεως «Η Φανέλλα
του Στρατιώτου», ίσως τότε να ωρίμασε η ιδέα δημιουργίας του
ομωνύμου Ιδρύματος με την μορφήν που δραστηριοποιήθηκε στον
πόλεμον του 1940 ……….. Έχει σημασία να τονισθεί το γεγονός, αφ’ ενός

ότι το Ίδρυμα «Φανέλλα του Στρατιώτου», το οποίον συνεστήθη υπό την
επίτιμη προεδρία της Πριγκηπίσης Διαδόχου Φρειδερίκης, προσέφερε
υπηρεσίες και εν καιρώ ειρήνης, αφ’ ετέρου ότι οι σημαντικές πολεμικές
προετοιμασίες άρχισαν πριν ακόμη ξεσπάσει ο πόλεμος!» (Ελευθέριος
Σκιαδάς).
Τότε εις το χωριό μας, αλλά και εις τα χωριά της ευρύτερης
περιοχής, οι νοικοκυρές όλων των ηλικιών ξενυχτούσαν και έπλεκαν
κάλτσες και φανέλλες για τον Στρατόν μας. Το κύριον βάρος είχε πέσει εις
τα νεαρά κοριτσόπουλα, τα οποία την ημέρα στις δουλειές των οίκων των
και στις αγροτοκτηνοτροφικές και την νύκτα εις την εξέλασιν. Οι άνδρες
έκαναν εράνους και ό,τι συγκέντρωναν – μέσω των αρμοδίων φορέων – τα
έστελναν εις το προαναφερόμενον Ίδρυμα.
Τα παιδιά των χωριών μας, όπως προανέφερα, είχαν στρατευθεί και
όταν επέστρεψαν έφεραν μαζί τους τραύματα, κρυοπαγήματα και
θωρακικά νοσήματα.
Ένα παιδί από το χωριό μας ο Θεόδωρος Βαχλιώτης του Χρυσάνθου
και της Βασιλικής έπεσεν ηρωϊκώς εις το θέατρον επιχειρήσεων Βορείου
Ηπείρου, του οποίου ο απολογισμός ανήλθεν εις επτά χιλιάδες
εννεακοσίους σαράντα οκτώ (7.948) νεκρούς.
Παρατίθεται φωτογραφία και συνθήκες τραυματισμού του
Βαχλιώτου Θεοδώρου,

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΜΕΝΙΑΝΩΝ

Καμενιάνοι 10 Αυγούστου 2003

Α/Α ΦΩΤΟΓΡΑΦ. 1

ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ Θεόδωρος του Χρυσάνθου, Έφεδρος Δεκανέας.
Γεννήθηκε στους Καμενιάνους Καλαβρύτων Αχαΐας το 1919.
Υπηρετούσε στο 19 ο Σύνταγμα Πεζικού.
Πέθανε στο Β1 Πεδινό Χειρουργείο (Κοσίνα Β/Δ Πρεμετής) στις 29
Απριλίου 1941.

Συνθήκες τραυματισμού του:
Εδόθη Δ/γή από τον επικεφαλής Υπολοχαγό, να εξέλθει κάποιος από
το χαράκωμα, να περισυλλέξει και να απομακρύνει κενά κουτιά κονσερβών,
τα οποία οι Στρατιώτες του συγκεκριμένου χαρακώματος είχαν διασκορπίσει
και έδιναν στόχο στον εχθρό, ο οποίος ενεργούσε εναντίον τους με
επαναλαμβανόμενη επισεσημασμένη βολή πολυβόλων.
Τότε ο Βαχλιώτης Θεόδωρος, χωρίς να περιμένει έστω και την
παραμικράν προτροπήν, επέλεξε, για την ηρωική αυτή ενέργεια, τον
εαυτόν του.
Αφού εξήλθε του χαρακώματος, εδέχθη δέσμην πυρός στα κάτω άκρα,
με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά τραύματα και συντριπτικά κατάγματα.
Η πράξη εθεωρήθη όλως εξαιρετική.
Πηγές:
1. Δημοσίευμα Θάνου ΚΟΤΣΑ στην Τοπική Εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
2. Αγώνες και νεκροί του Ελληνικού Στρατού κατά το Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο 1940-1945 (Γ.Ε.Σ. / Δ.Ι.Σ.).
3. Δημοσίευμα εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σάββατο 28 – Κυριακή 29
Οκτωβρίου 1995.

4. Συνέντευξη με συμπολεμιστές του αοιδίμου ΒΑΧΛΙΩΤΗ
Θεοδώρου, αειμνήστους α. ΔΙΠΛΑΝ Γεώργιον από Πεύκο Καλαβρύτων, β.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΝ Δωρόθεον Έφεδρον Αξ/κόν από Καμενιάνους
Καλαβρύτων και γ. πατέρα του γράφοντος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΝ Δημήτριον.

Σημείωση:
Ο ΔΙΠΛΑΣ Γεώργιος υπήρξεν αυτόπτης μάρτυρας του τραυματισμού
του ΒΑΧΛΙΩΤΗ Θεοδώρου.

Έρευνα:
Γεώργιος Δ. Φωτόπουλος (ο γράφων).

Εθεώρησα φρόνιμον να παραθέσω πίνακα απωλειών του Ελληνικού
Στρατού κατά τον Ελληνο-Ιταλικόν και Ελληνο-Γερμανικόν Πόλεμον
1940-1941.

Ποσοστόν επί συνόλου επιστρατευθέντων 12,7%
Ποσοστόν επί δυνάμεων μετώπου 20%

ΝΕΚΡΟΙ:

α. Μόνιμοι Αξ/κοί 384 ήτοι 8%
β. Έφεδροι Αξ/κοί 404 ήτοι 9,85%
γ. Οπλίται 12.620 ήτοι 3%

ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ:

α. Μόνιμοι Αξ/κοί 473 ήτοι 2%
β. Έφεδροι Αξ/κοί 785 ήτοι 3,9%
γ. Οπλίται 41.227 ήτοι 9,8%

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος – Γεωργάκης
Εκ Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων Καλαβρύτων