ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού υπό όρους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου.
Η Ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» (ΦΚΚ), σύμφωνα με την από 20/10/2020 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό υπό όρους με
σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου,
συνολικού αριθμού πενήντα επτά (57) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των
υπηρεσιών της, που εδρεύουν στον Χελμό Καλαβρύτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του χιονοδρομικού www.kalavrita-
ski.gr