Εξωραϊστικός Σύλλογος Οι Φίλοι του Μαζιού

Έδρα: Ελατόφυτο Κλειτορίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ελατόφυτο (Μάζι) Κλειτορίας, 22.2.2021

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Οι Φίλοι του Μαζιού (ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται εκμισθωτής) καλεί τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη μίσθωση του εντευκτηρίου ιδιοκτησίας του στο Ελατόφυτο (Μάζι) Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων.

Οι όροι της Πρόσκλησης έχουν ως εξής:

 1. Ο εκμισθωτής έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του οίκημα-εντευκτήριο συνολικής έκτασης (κυρίων και βοηθητικών χώρων) 96,66 τ.μ. στον οικισμό Ελατόφυτο (Μάζι) Κλειτορίας. 
 2. Το εντευκτήριο αυτό συμφωνείται να παραχωρηθεί για το καλοκαίρι του 2021 σε μισθωτή, ο οποίος θα έχει την αποκλειστική χρήση του για διάστημα δύο μηνών: 1.7.-31.8.2021.
 3. Προσφορές υποβάλλονται γραπτώς, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που αποστέλλεται στη δνση pan@thanassas.gr έως και την 31.3.2021 και περιέχουν υποχρεωτικά το κατωτέρω κείμενο-υπόδειγμα Υποβολής Προσφοράς (το σχετικό αρχείο μπορεί να ζητηθεί και με σχετικό μήνυμα που μπορεί να αποσταλεί στην ανωτέρω ηλ. δνση).
 4. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για τη μίσθωση ορίζεται σε 300 (τριακόσια) €. Προσφορές που θα αναφέρουν χαμηλότερο ποσό δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 5. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν περί τα μέσα Απριλίου 2021 από το Δ.Σ. του Συλλόγου. Ο επιλεγείς θα κληθεί να καταβάλει το σύνολο του ποσού που έχει προσφέρει εντός 10 ημερών από την ενημέρωσή του. Διαφορετικά, η προσφορά του ακυρώνεται και ο Σύλλογος απευθύνεται σε επόμενο προσφοροδότη.
 6. Η ελάχιστη περίοδος λειτουργίας του εντευκτηρίου είναι από 1.8. έως 25.8.2021, τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Επιπροσθέτως, την περίοδο από 7.8. έως 16.8.2021 ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το εντευκτήριο και κατά τις ώρες 10.00-14.00 καθημερινά.
 7. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το εντευκτήριο σε άρτια κατάσταση και τον περιβάλλοντα κοινόχρηστο χώρο καθαρό και περιποιημένο.
 8. Η διοργάνωση από τον μισθωτή μουσικών ή άλλων εκδηλώσεων στον χώρο του εντευκτηρίου επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και συμφωνίας με τον Σύλλογο.
 9. Την 31.8.2021 ο μισθωτής θα παραδώσει τα κλειδιά και θα καταβάλλει επιπλέον το ποσό για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που του αναλογεί.
 10. Προσυμφωνείται διατίμηση των προϊόντων που θα διαθέτει ο μισθωτής ως εξής:

σουβλάκι 1,5 €, αναψυκτικό 1 €, μπύρα Alpha 2 €, κρασί χύμα 5€/κιλό

 1. Περαιτέρω διευκρινίσεις παρέχονται από τον Γραμματέα του Συλλόγου κ. Παναγιώτη Θανασά (τηλ. 6944.320111, pan@thanassas.gr).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Οι Φίλοι του Μαζιού, 25007 Κλειτορία

 

___ / 03 / 2021

Ονοματεπώνυμο: ______________________________

Επάγγελμα/ασχολία: ______________________________

Διεύθυνση: ______________________________

Τηλέφωνο: ______________________________

Email: ______________________________

Έλαβα γνώση της από 22.2.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του εντευκτηρίου ιδιοκτησίας σας στο Ελατόφυτο (Μάζι) Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων, αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της, και σας ενημερώνω ότι επιθυμώ να μετάσχω καταθέτοντας προσφορά για το ποσό των ______________________________ (ολογράφως) €. 

Σε περίπτωση επιλογής μου, δεσμεύομαι να καταβάλω το σύνολο του εν λόγω ποσού εντός 10 ημερών από την ενημέρωσή μου. Διαφορετικά, η προσφορά μου θα ακυρωθεί.

______________________

[Υπογραφή]