”Οι Τούρκοι παραδίνουν τον οπλισμό τους στον Ανδρέα Λόντο στην Ακράτα”. Πίνακας του Γερμανού Peter vοn Hess. Πρόκειται για τον εγκλωβισμό 3.500 Τούρκων που εγκατέλειψαν την Ακροκόρινθο και προσπαθούσαν να φθάσουν στην Πάτρα για να σωθούν Στις 6 Ιανουαρίου του 1823 έφθασαν στην Ακράτα όπου τους σταμάτησε ο Α. Λόντος με τα παλικάρια του και με την βοήθεια του Πετιμεζά του Μελετόπουλου και του Χαραλάμπη εξόντωσε με τα όπλα αλλά και την πείνα 2.000 από αυτούς …..Οι υπόλοιποι κατόρθωσαν, μετά από ένα μήνα να μπουν σε πλοία που έπλευσαν στον Κορινθιακό και έφθασαν στην Πάτρα Πρόκειται για μια σημαντική μάχη που δεν έχει αξιολογηθεί όσο θα έπρεπε αν ληφθεί υπόψιν ότι ήδη είχε αρχίσει η κόντρα ανάμεσα στους Έλληνες καπεταναίους, που συμφιλιώθηκαν και ένωσαν και πάλι τις δυνάμεις τους για αυτή την σημαντική στιγμή του αγώνα…..Ευκαιρία τώρα με τα 200 χρόνια να την αναδείξουμε και πάλι….

”Οι Τούρκοι παραδίνουν τον οπλισμό τους στον Ανδρέα Λόντο στην Ακράτα”. Πίνακας του Γερμανού Peter vοn Hess.

γράφει ο Φάνης Ζουρόπουλος