Ο Μπαρουτόμυλος για τη Κλειτορία, ετοιμάζεται με ιδιαίτερη επιμέλεια και φροντίδα 

«Μπαρουτόμυλος-Νερόμυλος»
Φαντασία – Παρατηρητικότητα – Επινοητικότητα

Στην κεντρική πλατεία της Κλειτορίας κάτω από τα Πλατάνια θα στήσουμε έναν Μπαρουτόμυλο και θα κάνουμε ένα ταξίδι στα χρόνια του 1821 στην Πελοπόννησο.

• Αναζητούμε την ιστορική σύνδεση των νερόμυλων με την ελληνική επανάσταση και τη χρήση τους για την παραγωγή της πυρίτιδας.
• Ανακαλύπτουμε την προβιομηχανική Τεχνολογία και μέσα από αυτή τους μηχανισμούς κίνησης και τις φυσικές έννοιες.
• Μιλάμε για το Νερό, τη δύναμή του και την αξία του στην Φύση. Αναλύουμε τα μέρη που αποτελούν έναν νερόμυλο.
• Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έναν Μπαρουτόμυλο της εποχής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 με προ- επεξεργασμένα ξύλινα μέρη σε πραγματικές διαστάσεις.
• Αναπαριστούμε την παραγωγή της μπαρούτης και ιστορικά δρώμενα.

Η παλαιότερη αναφορά σε υδροκίνητο μπαρουτόμυλο είναι αυτή του 1675

Η ανακάλυψη της μπαρούτης (πυρίτιδας) είναι μια από τις τρεις σημαντικές τεχνικές επαναστάσεις που άλλαξαν σταδιακά τον κόσμο από τον 15ο εώς τον 17ο αιώνα. Οι άλλες δύο είναι η τυπογραφία και η ωκεανοπόρος ναυσιπλοία.

Μετά την ανακάλυψη της πυρίτιδας (11ος αι., Κίνα), η χρήση της επεκτάθηκε αργά στα πυροβόλα όπλα (14ος αι.), τα οποία θα κυριαρχήσουν στα πεδία των μαχών, σε συνάρτηση και με τη βελτίωση της ποιότητας της πυρίτιδας τον 15ο αιώνα. Οι συνέπειες από τη γενίκευση των πυροβόλων όπλων, φορητών και κανονιών, ήταν καθοριστικής σημασίας σε πολλά πεδία: αλλαγή των οχυρώσεων (χαμηλά, πλέον, και παχιά τείχη), της τακτικής των πολιορκητών, του εξοπλισμού, και του εκτοπίσματος των πλοίων (επικρατούν τα μικρού και μεσαίου μεγέθους), αλλά και αχρήστευση του ιππικού των ευγενών από τα φορητά πυροβόλα όπλα (τα αρκεβούζια και τα μεταγενέστερα μουσκέτα θα αντικατασταθούν στα τέλη του 17ου αι. από τα τουφέκια με ξιφολόγχη).

Η σημαντικότερη, όμως, αλλαγή αφορούσε την κατασκευή, την αποθήκευση και τη διακίνηση της πυρίτιδας και των πυροβόλων όπλων. Η παραγωγή πυρίτιδας εξακολουθεί να γίνεται σε επίπεδο χειροτεχνικών εργαστηρίων που απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό (σε αδράνεια κατά τις περιόδους ειρήνης), αλλά και δαπανηρές για τα δεδομένα της εποχής εγκαταστάσεις , σε απομακρυσμένες συνήθως περιοχές που διαθέτουν υδροκίνηση για τους μύλους και ξυλεία για την παραγωγή κάρβουνου και ενέργειας (καύσιμη ύλη για τα καζάνια).

OPEN AIR WATER MUSEUM, PIOP, 14MAR2014

Πηγή : Οδηγός του Υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Ο Μπαρουτόμυλος ετοιμάζεται για τη  Κλειτορία με ιδιαίτερη επιμέλεια και φροντίδα