Πλέγματα Προστασίας Πρανών από Βραχοπτώσεις..

Τοποθετήθηκε για τις κατολισθήσεις στην “111” στα όρια της Π.Ε Αχαΐας και Αρκαδίας.

Τοποθέτηση πλέγματος αντιστήριξης για τις κατολισθήσεις, στην “111” στα όρια της Π.Ε Αχαΐας και Αρκαδίας. Το έργο αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και των διερχόμενων οδηγών.