Κοινοβουλευτική αναφορά προς τον  Υπουργό  Ανάπτυξης και Επενδύσεων   κατέθεσαν στις 19.11.2021, οι βουλευτές Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σία Αναγνωστοπούλου και  Κώστας Μάρκου σχετικά επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία ζητά το όριο υπαγωγής των αιτήσεων στις Περιφέρειες να παραμείνει ως έχει ή και να αυξηθεί.

Στο προσχέδιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, όπως έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση, το όριο υπαγωγής των αιτήσεων προς τις Περιφέρειες έχει κατέβει στο 1 εκ. ευρώ έναντι 3 εκ. ευρώ, που υφίσταται μέχρι σήμερα. Το συγκεκριμένο προτεινόμενο όριο, δεν συνάδει ούτε στον στόχο της γρήγορης αξιολόγησης και υλοποίησης προγραμμάτων αλλά ούτε και στους στόχους της Περιφερειακής Διακυβέρνησης που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τόσο ο Υπουργός Ανάπτυξης όσο και άλλα μέλη της Κυβέρνησης, έχουν τοποθετηθεί δημόσια με σχετικό αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και άλλων Περιφερειών, για αύξηση του σχετικού ορίου στα 5 εκ. ευρώ. Ας ελπίσουμε ό,τι το όριο υπαγωγής των αιτήσεων στις Περιφέρειες θα αυξηθεί ή τουλάχιστον θα παραμείνει ως έχει και πως σίγουρα δεν θα μειωθεί.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

Αναφορά 

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Θέμα: Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής  Ελλάδας με θέμα: «Αναπτυξιακός Νόμος». 

Οι βουλευτές Αχαΐας, Σία Αναγνωστοπούλου και Κώστας Μάρκου καταθέτουν ως αναφορά την επιστολή του  Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με το Προσχέδιο  του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου ,μετην οποίαζητά το όριο υπαγωγής των αιτήσεων στις Περιφέρειες να παραμείνει ως έχει ή  και να αυξηθεί. 

Σύμφωνα με την επιστολή, στο προσχέδιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, όπως έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση, το όριο  υπαγωγής των αιτήσεων προς τις Περιφέρειες έχει κατέβει στο 1 εκ. ευρώ έναντι 3 εκ. ευρώ, που υφίσταται μέχρι σήμερα.Τόσο  ο Υπουργός Ανάπτυξης όσο και άλλα μέλη της Κυβέρνησης, έχουν τοποθετηθεί δημόσια με σχετικό αίτημα Περιφέρειας Δυτικής  Ελλάδας, αλλά και άλλων Περιφερειών, για αύξηση του σχετικού ορίου στα 5 εκ. ευρώ.Το συγκεκριμένο προτεινόμενο όριο,  δεν συνάδει ούτε στον στόχο της γρήγορης αξιολόγησης και υλοποίησης προγραμμάτων αλλά ούτε και στους στόχους της  Περιφερειακής Διακυβέρνησης που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή. 

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της Αναφοράς μετά της Επιστολής, για την απάντηση και την ενημέρωσή μας σχετικά με  τις ενέργειές σας. 

Αθήνα, 19.11.2021 

Οι καταθέτοντες βουλευτές 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία [Σία] 

Μάρκου Κώστας

Αναπτυξιακός Νόμος Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

d.secretary@mnec.gr 

Κοιν: 1) κ. Γεωργιάδη Σπυρίδων- Άδωνη Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων minister.sec@mnec.gr 

2) ΕΝ.Π.Ε.( Ένωση Περιφερειών Ελλάδος) info@enpe.gr 3) Περιφερειάρχες Ελλάδας (Λίστα Αποδεκτών) 

Προς μεγάλη μας έκπληξη, πληροφορηθήκαμε ότι στο προσχέδιο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, όπως έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση, το όριο υπαγωγής των αιτήσεων προς τις Περιφέρειες έχει κατέβει στο 1 εκ. ευρώ έναντι 3 εκ. ευρώ, που υφίσταται μέχρι σήμερα. Σας υπενθυμίζουμε, μάλιστα, ότι τόσο ο Υπουργός Ανάπτυξης όσο και άλλα μέλη της Κυβέρνησης, έχουν τοποθετηθεί δημόσια με σχετικό αίτημα Περιφέρειας μας, αλλά και άλλων Περιφερειών, για αύξηση του σχετικού ορίου στα 5 εκ. ευρώ. 

Θεωρούμε ότι θα υπάρξει διόρθωση στην παραμονή του υφιστάμενου ορίου ή στην αύξησή του, αλλά σε καμία περίπτωση στη μείωσή του. Το συγκεκριμένο προτεινόμενο όριο, δεν συνάδει ούτε στον στόχο της γρήγορης αξιολόγησης και υλοποίησης προγραμμάτων αλλά ούτε και στους στόχους της Περιφερειακής Διακυβέρνησης που αποτελεί βασική προτεραιότητα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και της Κυβέρνησης.