Ευχές, Κατσιάρη Κων-νου, Κρινοφυτινού Καλαβρυτινού,

Προέδρου της Ενώσεως Αποδήμων Κρινοφυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι», 

για τα Χριστούγεννα του 2021 και το Ανατέλλον έτος το 2022,  με απαλλαγήν των Κορωνοϊών:

Προς όλους τους Συνανθρώπους Μας, όπου Γής…

Πρωτίστως στους Συγχωριανούς Μου Κρινοφυτινούς…

«Αγαπάτε αλλήλους: εν τούτω γνώσεσθε πάντες ότι εμοί μαθηταί έστε». Εκ στόματος Χριστού.

Και ας έχομεν υπ’ ‘οψιν μας τα ελατήρια, τα οποία αποτελούν  την βάσιν, επί της οποίας θα στηριχθή μία ιδεώδης κοινωνία, είναι τα υπό της ηθικής κρινόμενα ως απαραίτητα, δηλαδή η αγάπη, η φιλοτιμία, ο σεβασμός, η εκτίμησις, φιλαλληλία και όλες οι αξίες πού συνθέτουν την ισόρροπη συνύπαρξιν των ανθρώπων διά μία ευνομούμενη πολιτεία.

Αυτά, από την Θείαν γέννησιν του Χριστού, την σταύρωσιν του επί Γής και την  Ανάστασιν του εις τους ουρανούς, είναι και θα είναι ο αντίλαλος, για κοινωνική ευημερία και ελπίδα, για μία Μακαρία ουράνια ζωή. Είθε!!  

Άς Ελπίζομεν μόνον, εις τον Θεάνθρωπον Χριστόν…

Ν. Σμύρνη Αττικής 20-12-2021

Κατσιάρης Κων-νος.