Υπεγράφη στα γραφεία του Δήμου Καλαβρύτων, η σύμβαση για το έργο Κατασκευή Υδρομάστευσης πηγής «Κεφαλόβρυσου» και εξωτερικού δικτύου ΤΚ Κούτελης Δήμου Καλαβρύτων. 

Το έργο αφορά την υδρομάστευση , το αντλιοστάσιο ανύψωσης και την κατασκευή εξωτερικού δικτύου που θα τροφοδοτεί την υφιστάμενη Δεξαμενή Κούτελης.

Σήμερα η υδροδότηση της Κούτελης γίνεται από πηγή μικρής δυναμικότητας που βρίσκεται πλησίον και έναντι της υφιστάμενης δεξαμενής με καλή ποιότητα νερού και γεώτρηση που βρίσκεται εντός του οικισμού Κούτελης. Η γεώτρηση είναι επίσης μικρής δυναμικότητας με επιπλέον κακή ποιότητα νερού (άσχημα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά θολότητα, αιωρούμενα στερεά)

Και οι δύο ανωτέρω πηγές υδροδότησης είναι ποσοτικά ανεπαρκείς για τους θερινούς μήνες και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν την ζήτηση. Σκοπός του έργου είναι η ικανοποιητική ποσοτικά και ποιοτικά ύδρευση του οικισμού.

Η νέα υδρομάστευση γίνεται στη θέση της φυσικής πηγής «Κεφαλόβρυσο» επί του αγροτικού χωματόδρομου σε θέση περί τα 2900 μέτρα δυτικά της δεξαμενής Κούτελης. Σήμερα η πηγή εκρέει σε χωμάτινο υδραύλακα, όπου μέρος της παροχής αξιοποιείται προς άρδευση. 

Θα κατασκευαστεί τεχνικό από σκυρόδεμα τραπεζοειδούς σχήματος σε κάτοψη το οποίο περικλείει την πηγή και κατευθύνει το νερό σε κατάλληλο αγωγό. 

Το νερό θα οδηγηθεί σε αντλιοστάσιο που θα κατασκευαστεί πλησίον της υδρομάστευσης και θα οδηγεί το νερό μέχρι σημείο αυχένα όπου το ύψος υπολογίστηκε κατά 65 μέτρα υψηλότερο από το υψόμετρο της πηγής.

 Τέλος από το αντλιοστάσιο κατασκευάζεται καταθλιπτικός αγωγός μήκους 1.410 μέτρων μέχρι φρεάτιο εξόδου και μετά βαρυτικός αγωγός 4.520 μέτρων μέχρι δεξαμενή Κούτελης.

 Ο ανάδοχος του έργου είναι ο Πανουργίας  Νικόλαος, ενώ η υπογραφή της σύμβασης έγινε από τον Δήμαρχο Καλαβρύτων κύριο Παπαδόπουλο Αθανάσιο, παρουσία του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κύριο Σφαραγκούλια Νικόλαο.