80 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα διατίθενται προς πώληση, μέσω των ιστοσελίδων αγγελιών ακινήτων, σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς.

Τουλάχιστον 80 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα διατίθενται προς πώληση, μέσω των ιστοσελίδων αγγελιών ακινήτων, σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς, παρά τα εντυπωσιακά ποσοστά που κατέγραψε μέσα στο 2023 και καταγράφει ενόψει των εορτών η τουριστική κίνηση στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα και όπως αποτυπώνεται σε έκθεση του Πανελλαδικού Κτηματομεσιτικού Δικτύου E Real Estates, έχουν αναρτηθεί 13 αγγελίες στα Καλάβρυτα και 8 στην Αρκαδία.

*Ανακαινισμένο, **Χρήζει Ανακαίνισης, ***Υπό κατασκευή, ****Πλειστηριασμός.

Γιατί πουλάνε τώρα οι ιδιοκτήτες
Ένας συγκερασμός πραγμάτων οδηγεί τους ιδιοκτήτες στη πώληση. Αφενός οι οικονομικές εκκρεμότητες του εκάστοτε επιχειρηματία, οι διαδοχικές κρίσεις, τα δάνεια, οι λοιπές χρόνιες ρυθμίσεις, το ενεργειακό κόστος που σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό και την ανατίμηση των αγαθών στην εφοδιαστική αλυσίδα, συρρίκνωσαν τα εισοδήματα και αύξησαν τα έξοδα.

Αφετέρου, η έντονη εποχικότητα, η μειωμένη προσβασιμότητα, η κυριαρχία του αεροπλάνου ως μέσο άφιξης των τουριστών, το μη ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών, οι ελλείψεις σε ειδικές τουριστικές υποδομές, οι δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στους τουριστικούς προορισμούς, η ανάγκη για ριζική ανασυγκρότηση της προβολής τους στις διεθνείς αγορές και τέλος η ανάδειξη νέων μορφών τουρισμού.

Προορισμός τεσσάρων εποχών
Η καθιέρωση της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού τεσσάρων εποχών αποτελεί διαρκή στόχο του ελληνικού τουρισμού. «Η ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία καθώς παρουσιάζεται έλλειψη οργανωμένης τουριστικής πολιτικής. Για την επιτυχία μιας μορφής αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού, απαραίτητος είναι ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των δράσεων με στόχο την ανάδειξη του τουριστικού ελληνικού προϊόντος», σχολιάζει ο κ. Μπάκας και αναφέρεται σε μια σειρά από ενέργειες που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σ’ αυτή την κατεύθυνση.

«Η κύρια κατεύθυνση για την αξιοποίηση του ορεινού χώρου είναι η προστασία των φυσικών πόρων, η αναβάθμιση και ανάδειξη επιλεγμένων πόρων του χώρου, που ενδιαφέρουν τον τουρισμό, η βελτίωση της προσβασιμότητας (π.χ. το οδικό δίκτυο), η συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών δικτύων, η αξιοποίηση του οικιστικού πλεονάσματος και των εγκαταλελειμμένων οικισμών, καθώς και η προβολή των προορισμών. Επιπλέον, βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού αποτελεί και η ανάπτυξη του εξωτερικού τουρισμού. Στην Ελλάδα η υφιστάμενη κατάσταση στον χειμερινό τουρισμό σχετικά με τον εξωτερικό τουρισμό, οριοθετείται στην ανεπάρκεια γενικών υποδομών και στο υψηλό κόστος παροχής υπηρεσιών σε σχέση με γειτονικές χώρες, γεγονός που δεν είναι ελκυστικό για τις αγορές του εξωτερικό», καταλήγει ο πρόεδρος του E- Real Estates.

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates.

Πηγή: anagnostis.org