Συνεδρίασε σήμερα, Τετάρτη 4 Μαΐου 2022, το Συντονιστικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.)  του Δήμου Καλαβρύτων, υπό τον Δήμαρχο κ. Παπαδόπουλο Αθανάσιο στην αίθουσα χειρισμού εκτάκτων συμβάντων στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων.


  Στη δεύτερη ειδική συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης των δράσεων που αποφασίστηκαν κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2022, θέματα που αφορούν  την ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, θέματα που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων για κατάσβεση πυρκαγιάς ή πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και προληπτικά μέτρα και δράσεις σε επίπεδο Δήμου.

  
    Παραβρέθηκαν: ο Βοηθός Δημάρχου- Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Πολιτικής Προστασίας κ. Ζησιμόπουλος Ζήσιμος, ο Διοικητής της Π.Υ. Καλαβρύτων κ. Μπαλντάς Κων/νος, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τζόβολος Ευθύμιος, η Δασάρχης Καλ/των κ. Κολλύρου Αικατερίνη, ο Διοικητής του Α.Τ. Καλ/των κ. Σταθούλιας Βασίλειος, καθώς και κ. Βαρβιτσιώτης Κων/νος και ο κ. Μιχαλόπουλος Δημήτριος της Π.Υ. Καλ/των, ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Καλαβρύτων κ. Φλογεράς Ευθύμιος, ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κλειτορίας κ. Κουτρουλάκης Βασίλειος, ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παΐων κ. Ροδόπουλος Γεώργιος,  ο εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης Χελμού- Βουραϊκού κ. Ρηγόγιαννης Παναγιώτης, ο Υποδιοικητής του Α.Τ. Κλειτορίας κ. Πανουτσακόπουλος Βασίλειος και η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Καλ/των κ. Σφυρή Ιωάννα.